English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, utemöbler och lekredskap

Utemöbler och lekredskap 073

Svanenmärkta utemöbler eller lekredskap uppfyller flera olika krav. De ska vara tillverkade av trä från hållbart skogsbruk och de ska uppfylla stränga miljökrav för kemikalier. Svanen ställer även krav på att produkten ska uppfylla funktions- och säkerhetskrav. Svanenmärkta utemöbler tillhör de minst miljöbelastande på marknaden.

Det finns 628 Svanenmärkta produkter från 6 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2021-01-01

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms
  från 0–30 miljoner EUR

  0,05 % av omsättningen + moms
  > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maximal avgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta utemöbler och lekredskap

  3.13⇛ 3.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.14, är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  3.12⇛ 3.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.13, är giltig t.o.m. 31 decembers 2021.

  3.11⇛ 3.12: Justering av krav

  Krav K36 Återvunnen plast har justerats. Den nya versionen heter 3.12.

  3.10⇛ 3.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Samtidigt har krav O39 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 3.11, är giltig t.o.m. 31 mars 2021.

  3.9⇛ 3.10: Justering av krav

  Nordisk Miljömärknings skogskrav har införts i kriterierna som ett alternativ till kravuppfyllelse. Den nya versionen heter 3.10.

  3.8⇛ 3.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen 3.9 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  3.7⇛ 3.8: Justering av krav

  Ett undantag för upp till 0,05 vikt-procent av Bronopol har införts i krav K21. Den nya versionen är giltig t.o.m den 31 mars 2019.

  3.6⇛ 3.7: Utvidgning av produktgruppen och nytt namn

  Produktgruppen har utvidgats till att även omfatta fasta utomhusinstallationer, t.ex. möbler och annat för offentligt bruk som permanent står utomhus.

  Den nya versionen 3.8, är giltig t.o.m den 31 mars 2019.

  3.5⇛ 3.6: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  • Det har beslutats att närmare specificera att kraven också omfattar märkning av verktygsbodar, busskurer och cykelförråd men också att kompositmaterial inte omfattas av kraven.
  • Produktgruppen kommer att utvidgas med krav även för HPL-skivor när dessa är godkända enligt version 6 av kriterierna för byggskivor vilket beräknas ske i februari 2015.
  • Krav K43 som berör marknadsföring har tagits bort.

  Kriterierna har förlängts med två år. Den nya versionen, 3.6, är giltig t.o.m den 31 mars 2019.

  3.4⇛ 3.5: Justering av krav

  En förtydling av krav K19 har gjorts så det tydligare framgår att kravet endast omfattar konservering av trä med biocider eller tungmetaller.

  3.3⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna för Svanenmärkta utemöbler och lekredskap har förlängts. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m 31 mars 2017.

  3.2⇛ 3.3: Justering av krav

  K23: Angående krav på återvunnen metall i Svanenmärkta möbler.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Utemöbler och lekredskap

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information