English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, tv och projektorer

TV och projektorer 071

En Svanenmärkt TV eller projektor:

– har låg energiförbrukning.
– innehåller inte de farligaste flamskyddsmedlen.
– är fria från kvicksilver och innehåller minimalt med miljö- och hälsofarliga kemikalier.
– är lätta att återvinna.

Svanen genomför kontrollbesök vid produktutveckling och fabriker för att säkerställa att tillverkningen sker enligt miljömärkningens krav.

 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av 2 produktserier (samma teknologi/design/ingående material). För granskning av ytterligare serier, debiteras 15 000 SEK exkl. moms per serie.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av 2 produktserier. För granskning av ytterligare serier debiteras 7 500 SEK exkl. moms per serie.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 85 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny produktserie som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 15 000 SEK exkl. moms per serie.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tv och projektorer

  5.8 ⇛ 5.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 5.9, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  5.7 ⇛ 5.8: Justering av kriterierna

  Krav O3 har justerats angående energikraven. Den nya versionen, 5.8, är giltig t.o.m. den 30 juni 2022.

  5.6 ⇛ 5.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 10 månader. Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m. den 30 juni 2022.

  5.5 ⇛ 5.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 14 månader. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2021.

  5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 30 juni 2020.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav samt förlängning av kriteriernas giltighetstid

  • Krav O13, plastförpackningsmaterial har tagits bort.
  • Krav O15, bruksanvisningar och krav O16, uppförandekod, har ändrats.
  • Dokumentationskraven för krav O17 och O19–O24 har förändrats.

  Samtidigt förlängdes kriteriernas giltighetstid med 27 månader. Den nya versionen, 5.4, är giltig t.o.m. den 30 juni 2019.

  5.2 ⇛ 5.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 9 månader. Samtidigt tas krav O26, Marknadsföring bort. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m 31 mars 2017.

  5.1 ⇛ 5.2: Justering av krav

  Krav O11 Demontering: Undantag för kravet görs för strängsprutade plastmaterial och ljusledare i platta skärmar. Den nya versionen, 5.2, är giltig t.o.m 30 juni 2016.

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Ny version av kriterierna för Svanenmärkta tv och projektorer publiceras med anledning av att kravet på mjukgörare i extern strömkabel har uppdaterats/reviderats. Uppdatering görs för att anpassa kravet till förhållanden vid kabelproduktion. En toleransnivå för föroreningar har införts samt en definition av vad som är att betrakta som föroreningar.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för TV och projektorer

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer info