English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, tv och projektorer

TV och projektorer 071

En Svanenmärkt TV eller projektor:

– har låg energiförbrukning.
– innehåller inte de farligaste flamskyddsmedlen.
– är fria från kvicksilver och innehåller minimalt med miljö- och hälsofarliga kemikalier.
– är lätta att återvinna.

Svanen genomför kontrollbesök vid produktutveckling och fabriker för att säkerställa att tillverkningen sker enligt miljömärkningens krav.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för TV och projektorer.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av 2 produktserier (samma teknologi/design/ingående material). För granskning av ytterligare serier debiteras 1 557 EUR per serie.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av 2 produktserier. För granskning av ytterligare serier debiteras 778 EUR per serie.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 85 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av ny produktserie som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 1 500 EUR per serie. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2019 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av 2 produktserier (samma teknologi/design/ingående material). För granskning av ytterligare serier debiteras 1 500 EUR per serie.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR. I avgiften ingår granskning av 2 produktserier. För granskning av ytterligare serier debiteras 750 EUR per serie.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 85 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av ny produktserie som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 1 500 EUR per serie. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tv och projektorer

  5.8 ⇛ 5.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 5.9, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  5.7 ⇛ 5.8: Justering av kriterierna

  Krav O3 har justerats angående energikraven. Den nya versionen, 5.8, är giltig t.o.m. den 30 juni 2022.

  5.6 ⇛ 5.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 10 månader. Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m. den 30 juni 2022.

  5.5 ⇛ 5.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 14 månader. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2021.

  5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 30 juni 2020.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav samt förlängning av kriteriernas giltighetstid

  • Krav O13, plastförpackningsmaterial har tagits bort.
  • Krav O15, bruksanvisningar och krav O16, uppförandekod, har ändrats.
  • Dokumentationskraven för krav O17 och O19–O24 har förändrats.

  Samtidigt förlängdes kriteriernas giltighetstid med 27 månader. Den nya versionen, 5.4, är giltig t.o.m. den 30 juni 2019.

  5.2 ⇛ 5.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 9 månader. Samtidigt tas krav O26, Marknadsföring bort. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m 31 mars 2017.

  5.1 ⇛ 5.2: Justering av krav

  Krav O11 Demontering: Undantag för kravet görs för strängsprutade plastmaterial och ljusledare i platta skärmar. Den nya versionen, 5.2, är giltig t.o.m 30 juni 2016.

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Ny version av kriterierna för Svanenmärkta tv och projektorer publiceras med anledning av att kravet på mjukgörare i extern strömkabel har uppdaterats/reviderats. Uppdatering görs för att anpassa kravet till förhållanden vid kabelproduktion. En toleransnivå för föroreningar har införts samt en definition av vad som är att betrakta som föroreningar.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information