English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter 041
Bild för produktgrupp, tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter 041

Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. Ett tryckeri med fokus på miljöarbetet kommer sannolikt också att kunna sänka kostnader för avfall och papper (i form av mindre makulatur). Svanen är ett kostnadseffektivt och enkelt redskap för att förmedla företagets miljöarbete.

 

För dig som vill beställa en Svanenmärkt trycksak måste du först och främst välja ett Svanenmärkt tryckeri. Därefter måste du se till att Svanenloggan hamnar på trycksaken. Men innan dess är det fem krav som måste uppfyllas:

 1. Papperet i trycksaken är Svanenmärkt eller ett kontrollerat tryckpapper
 2. PVC-plast får inte finnas med i trycksaken
 3. Parfym, t ex i form av doftlack får inte användas
 4. Alla tryckerier som är involverade i trycksaken är Svanenmärkta och de underleverantörer som efterbehandlar kemiskt t ex med lim är godkända av Svanen.
 5. Tryckeriet har spårbarhet för de Svanenmärkta trycksakerna så att de lätt kan skiljas från trycksaker som inte är Svanenmärkta.

Kriterierna för tryckerier finns i tre dokument. I kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

Det finns 169 Svanenmärkta produkter från 148 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter, giltiga fr.o.m. 2019-01-01, gäller tillsvidare

  Ansökningsavgift:

  Typ av avgift Belopp
  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden 30 000 SEK exkl. moms 
  Omprövningsavgift 15 000 SEK exkl. moms

   

  Årlig nordisk licensavgift

  För tryckerier beräknas årsavgiften utifrån den årliga pappersförbrukningen. Årsavgiften är kopplad till hur många ton papper som används på tryckeriet. Grundavgiften är 14 kronor per ton. När 2000 ton har använts sänks avgiften till 5 kronor per ton.

  Koncerner eller företag med fler än ett tryckeri i samma land får slå ihop samtliga tryckeriers pappersförbrukning för att undvika att betala fler än en maxavgift. Avgiften kan dock aldrig bli lägre än en minimiavgift (20 000 kronor) per licens.

  Minimiavgift för licensen 20 000 SEK per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen 150 000 SEK per år exkl. moms
  Avgift för utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl.moms
  Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.
  Avgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa 25 000 SEK exkl. moms per besök

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tryckerier

  5.14 ⇛ 5.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 15 månader. Den nya versionen, 5.15, är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  5.13 ⇛ 5.14: Justering av krav

  Ett undantag för mjukgörare i latexbläck från kravet om tillsatser av poly- eller perfluorinerade alkylatföreningar i generation 5 har beslutats, men inte i kommande generation 6. Den nya versionen heter 5.14 och är giltig till den 31 mars 2021.

  5.12 ⇛ 5.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid och justering av krav

  Kriterierna förlängts med 21 månader och ett antal justeringar har beslutats. Dessa omfattar:

  • alternativt gränsvärde av tryckeriets ekonomiska omsättning och om emballagetryck i olika tryckkategorier i krav O1
  • undantag för torroffsetfärger i krav O5 på kemikalier
  • undantag från minimipoängen och energigränsvärdet i krav O9 för tryckning med UV färger i arkoffset och tryckning med våta toner vid digitaltryckning

  Den nya versionen heter 5.13 och är giltig till den 31 mars 2021.

  5.11 ⇛ 5.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 5.12, är giltig t.o.m. 30 juni 2019.

  5.10 ⇛ 5.11: Justering av krav

  Isländska tryckerier som värms upp av geotermisk energi behöver inte räkna in denna i energiberäkningarna i krav O9 och P9.

  Rutinerna för förvaltning och upprätthållande av licensen har uppdaterats med avseende på årsredovisningen (M6).

  Den nya versionen, 5.11, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.9 ⇛ 5.10: Justering av krav

  Kemikalier till film- och tryckformsframställning undantas från kravet om klassificering med H373 och/eller H411. Den nya versionen, 5.10, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.8 ⇛ 5.9: Justering av krav

  Justeringar har införts i kravet på papper (P1) och i kravet på kemikalier (O5). I kravet på papper. P1, kan total uppnådd papperspoäng viktas med faktor 1,5. I kravet på kemikalier, O5, har undantaget för koboltkomplexfärger i folier till folietryck gjorts permanent.

  Den nya versionen, 5.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.7 ⇛ 5.8: Justering av krav

  Det har beslutats att emballage-offset ska ingå som en del av arkoffset. En formel för beräkning av minimumpoäng för arkoffset har också införts. Emballage-offset får inte överstiga 50 viktprocent av tryckeriets totala arkoffsetsproduktion.

  Den nya versionen, 5.8, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.6 ⇛ 5.7: Justering av krav

  En förändring av kravet på kemikalier O5 har genomförts – t.o.m 31 december 2015 undantas koboltkomplexfärger i folier till folietryck och UV-bläck i inkjet-maskiner kravet.

  Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.5 ⇛ 5.6: Justering av krav

  En ändring av kravet på kemikalier O5 har genomförts. Den innebär att kobolföreningar som används som sickativ i övertryckslack undantas kravet. Samtidigt togs krav M8 om marknadsföring bort.

  Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.4 ⇛ 5.5: Justering av krav

  • O1: Beräkningsmetoden för vissa tryckmetoder har preciserats och möjligheten att Svanenmärka ett tryckeri där omsättningen på andra produkter än pappersprodukter överstiger 25 % har också justerats.
  • Papperskrav, P8: Poängen för pappersval kan viktas med faktor 1,75 t.o.m 31 december 2015.
  • O5: Bagatellgränsen för produktkemikalier har sänkts från 99 % till 95 %. Tryckfärger, toner och bläck har gjorts till en kategori.
  • VOC P8: Beräkningsmetoden har förtydligats.

  Den nya versionen, 5.5 är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav

  • O5: En justering av kravet på kemikalier har gjorts. Bläck (till storformat och UV-bläck) undantas kravet med vissa förutsättningar. Bläcket som är undantagna får inte ingå i Svanenmärkta trycksaker.
  • R43 & R52/53: Kemikalier till film- och tryckformsframställning undantogs också från kravet om klassificering.

  Den nya versionen 5.4 är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.2 ⇛ 5.3: Justering av krav

  Svanenmärkt/kontollerat papper/papperskuvert som är godkända enligt gamla kriterierna (tryckpapper version 3, kuvert version 4) kan användas så länge dessa kriterier är giltiga. EU Ecolabel-märkta papper (som råvara till Svanenmärkta trycksaker) kan användas med samma giltighetstid som Svanenmärkta/kontrollerade papper, version 3.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att anläggningen uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När er anläggningen har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentering i vårt ansökningsverktyg MSA

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta oss för mer information