English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, maskiner för park och trädgård

Maskiner för park och trädgård 040

Till Svanenmärkta maskiner för park och trädgård räknas gräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar, häcksaxar och trimmers. De uppfyller höga krav för utsläpp av avgaser, vibrationer och buller. De kemikalier som används vid tillverkningen är utbytta till mindre miljöbelastande. Svanenmärkta gräsklippare kan ha etanoldrift.

 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av 2 motorer. För granskning av ytterligare motorer, debiteras 15 000 SEK exkl. moms per motor.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av 2 motorer. För granskning av ytterligare motorer debiteras 7 500 SEK exkl. moms per motor.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny motor som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 15 000 SEK exkl. moms per motor.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta maskiner för park och trädgård

  5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 5 månader. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 mars 2021.

  5.3 ⇛ 5.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 19 månader. Den nya versionen, 5.4, är giltig t.o.m. den 31 oktober 2020.

  5.2 ⇛ 5.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m. den 31 mars 2019.

  5.1 ⇛ 5.2: Justering av krav

  Kravsnittet 1.2 – Material, har justerats så att material i maskinen undantas från kraven. Vidare har även kravet K31, marknadsföring, tagits bort. Den nya versionen, 5.2, är giltig t.o.m 31 mars 2017.

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  En justering av krav K5 Tungmetaller och särskilt problematiska flamskyddsmedel har gjorts. Justeringen rör halterna tillåtna föroreningar av tungmetaller i homogena material. Även bilaga 2 har justerats. Den nya versionen, 5.1, är giltig t.o.m 31 mars 2017.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Maskiner för park och trädgård

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information