English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Frågor och svar om Svanenmärkta fonder

Frågor och svar om Svanenmärkta fonder

Det finns många frågor kring Svanenmärkta fonder. Varför har vi valt att Svanenmärka just fonder? Vilka krav ska fonderna uppfylla? Hur kontrolleras fonderna? Vilka företag får de investera i? Vilka företag får de INTE investera i? Här hittar du vanligaste frågorna om Svanenmärkta fonder med svar.

 • När många sparare, professionella investerare och fondförvaltare tillsammans utnyttjar sin makt är vi övertygade om att det har en effekt. Svanenmärkta fonder har bra förutsättningar att påverka genom att:

  • tydligt visar marknaden vilka branscher och företag som hållbarhetsmässigt inte är tillräckligt bra.
  • göra en hållbarhetsanalys av de företag som ingår i en Svanenmärkt fond och till övervägande del välja in företag med ett starkt hållbarhetsarbete.
  • rapportera innehav var tredje månad och ta fram en årlig rapport över fondens hållbarhetsarbete.
  • utöva aktivt ägarskap genom att rösta på bolagsstämmor och ha dialog med företagen.

   

 • Svanenmärkning av fonder bygger på fyra olika sätt genom vilka fonder kan påverka företag:

  Exkludering: Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska. Läs mer om våra exkluderingskrav här.

  Inkludering: Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Läs mer om våra inkluderingskrav här.

  Transparens: Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

  Aktivt ägarskap: Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen. Då det inte alltid är relevant att utöva ett aktivt ägarskap är detta ett poängkrav.

  Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav. Utöver de obligatoriska kraven ställs poängkrav och det krävs ett minimum på 6 av 16 poäng (för obligationsfonder 5 poäng).

 • I samband med ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning (Svanen) fondförvaltarens system och processer. Förvaltaren måste dokumentera tydliga processer för hur företag väljs bort och väljs in enligt Svanens krav. De ska också dokumentera och visa att kraven på transparens och aktivt ägarskap är uppfyllt. Underlag för beräkningar, hållbarhetsanalyser (s.k. ESG-analyser) och liknande som styrker att kraven uppfylls ska läggas fram. Miljömärkning Sverige gör ett platsbesök i samband med licenseringen och regelbundna kontroller under licensperiodens gång.

 • Nej. En Svanenmärkt fond ska välja bort de företag och branscher som är längst ifrån hållbara (länk till vilka) och fonden ska ha en majoritet av sitt kapital investerat i företag med starkt hållbarhetsarbete. Det betyder inte att alla innehav i en Svanenmärkt fond kommer att uppfattas som hållbara.

  Nordisk Miljömärkning går inte igenom och bedömer alla företag som en fond i. Vi sätter istället upp regler för hur fondförvaltaren ska tänka, analysera och bedöma. På så sätt undviks de mest problematiska företagen och många av de ”bästa” väljs in. Och så är vi övertygade om att vi uppnår en effekt med de krav vi har på analys, transparens och påverkan. Dessutom premieras innehav av företag från ”gröna” branscher med poäng, till exempel förnybar energi, energieffektivisering, avfallshantering och ekologisk odling.

 • Då ska fondförvaltaren antingen sälja innehavet eller informera om hur de kommer att hantera situationen för att påverka företaget. Informationen ska läggas ut på fondens hemsida inom tre månader och innehålla följande punkter: hur fondbolaget bedömer situationer, vad de kommer att göra för att påverka företaget, vilket resultat det är troligt att åstadkomma samt när den uppkomna situationen kan förväntas vara löst. Om inte fondförvaltaren lyckas påverka och förändra innehavet ska det säljas av inom 24 månader. Strategin att sälja tveksamma innehav med omedelbar verka kan ibland ge sämre effekt. Att istället behålla och påverka innehavet kan i längden ge ett bättre resultat.

 • Svanenlicensen kan tilldelas de fonder som på ett trovärdigt och väl dokumenterat sätt kan presentera ett robust arbetssätt för att efterleva alla de krav och kriterier som Svanen satt upp för fonder. En indexfond har som mål att följa utvecklingen av ett jämförelseindex så nära och så kostnadseffektivt som möjligt. Beroende på hur bolag väljs in i index går det att samtidigt efterleva Svanens krav på fonden.

 • Ja, men fonden får har högst 5 % indirekta innehav som inte analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom ett viktigt syfte med Svanenmärkta fonder är att påverka företag i en mer hållbar riktning. En större andel indirekta innehav tillåts om det är säkerställt att de också uppfyller alla övriga krav.

 • Svanen ställer krav på att fonden ska vara öppen med alla innehav. Fondbolaget ska redovisa på sin hemsida vilka aktier och obligationer som finns i fonden och uppdatera informationen en gång i kvartalet. Fondbolaget ska minst en gång per år presentera där fondens aktiviteter inom hållbarhetsområdet en rapport. Till exempel hur fonden valt bort, valt in, röstat och haft dialoger med företag som fonden har aktier i.

 • Svanen har inga krav kopplat till vilken avkastning eller risk fonden har. Vi är dock övertygade om att investeringar med hållbarhetsprofil kommer att löna sig på lång sikt.