English
Favoriter
Bild för produktgrupp, digital filmframkallning

Digital fotoframkallning 081

Svanens kriterier för fotoframkallning gäller framkallning av film, diabilder, analoga och digitala bilder hos centrallaboratorier eller minilabb i butik. En Svanenmärkt fotoframkallning har låg kemikalieförbrukning, låg energiförbrukning, inga klorbaserade plaster i fotopapper och bildemballage.

 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden  30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift  15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig licensavgift 0,15 % av licensens omsättning exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen 15 000 EUR per år exkl. moms

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa*) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa*) 25 000 SEK exkl. moms per besök
   

  * Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  Avgifter fr.o.m. 2018-01-01, till 2018-12-31

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden  28 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift  14 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig licensavgift 0,15 % av licensens omsättning exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen 15 000 EUR per år exkl. moms

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl. moms
  Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
  Mer än 8 timmar: 14 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa*) 14 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa*) 24 000 SEK exkl. moms per besök
   

  *) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta digital fotoframkallning

  3.0 ⇛ 3.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen 3.1 är giltig t.o.m. 30 juni 2019.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3 av kriterierna för digital fotoframkallning har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 december 2017.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er verksamhet uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När er ni har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda ner vår ansökningsblankett.

  När er ansökningsblankett har inkommit till oss tilldelas ni en rådgivare som hjäper er igenom ansökningsprocessen.

  Denna process innebär att ni skickar in dokumentation som styrker att ni klarar vart och ett av våra krav. En rådgivare kommer kontakta er och guida er genom processen.

  Lycka till med din ansökan!