English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, datorer

Datorer 048

Svanenmärkta datorer har låg energiförbrukning, bra ergonomi, låg ljudnivå samt innehåller inte de farligaste flamskyddsmedlen. De är också enkla att uppgradera, demontera och när tiden är inne återvinna. Kriterierna omfattar både datorer och bildskärmar.

Det finns 0 Svanenmärkta produkter från 0 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskning av två produktserier (samma teknologi/design/ingående material). För granskning av ytterligare serier debiteras 15 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av två serier. För granskning av ytterligare serier debiteras 7 500 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3% av licensens omsättning i Norden exkl. moms
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen  i Norden 85 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Granskning av nya produktserier debiteras med 15 000 SEK exkl. moms.

  Övrigt arbete debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa**) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

   

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  *)) Koncerner betalar endast en licensavgift.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta datorer

  7.3 ⇛ 7.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen 7.4 är giltig t.o.m. den 30 juni 2020.

  7.2 ⇛ 7.3: Förlängning

  av kriteriernas giltighetstid samt justering av krav

  Krav O18, Plastförpackningsmaterial samt O21, Ergonomi, har tagits bort. Krav O19, Bruksanvisningar, O22, Uppförandekod, samt dokumentationskraven för O23 och O25–O30 har ändrats. Samtidigt förlängdes giltighetstiden med 27 månader. Den nya versionen, 7.3, är giltig t.o.m. den 30 juni 2019.

  7.1 ⇛ 7.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med fem månader. Samtidigt togs kravet om marknadsföring, O32, bort. Den nya versionen 7.2, är giltig t.o.m 31 mars 2017.

  7.0 ⇛ 7.1: Justering av krav

  Ny version av kriterierna för Svanenmärkta datorer publiceras med anledning av att kravet på mjukgörare i extern strömkabel har uppdaterats/reviderats. Uppdatering görs för att anpassa kravet till förhållanden vid kabelproduktion. En toleransnivå för föroreningar har införts samt en definition av vad som är att betrakta som föroreningar.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Datorer

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare:

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information