English
Favoriter
Bild för produktgrupp, bil- och båtvård

Bil- och båtvårdsprodukter 013

Svanenmärkta bilvårdsmedel och båtvårdsmedel innehåller ämnen som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Svanen ställer stränga hälso- och miljökrav på de kemikalier som ingår i produkterna. Eftersom denna typ av produkter leds ut i vattenmiljön är det viktigt att de lätt bryts ned och inte är giftiga.

Det är också viktigt att Svanenmärkta bil- eller båtvårdsmedel är lika bra eller bättre än andra konkurrerande produkter, därför finns det krav på produkternas funktion.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

Det finns 491 Svanenmärkta produkter från 26 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens omsättning i Norden exkl. moms
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

   Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar:  3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar:  15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

   

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift

  ***) Det utgår en extra avgift om   1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta bil- och båtvårdsprodukter

  5.9 ⇛ 5.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 5.10, är giltig t.o.m. den 30 september 2021.

  5.8 ⇛ 5.9: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid 

  Bilaga 9 har justerats och kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 5.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2020.

  5.7 ⇛ 5.8: Justering av krav

  O35 Retursystem: Kravet har tagits bort. O9 Organiska ämnen, nedbrytbarhet: Kravet har justerats. Den nya versionen, 5.8, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.6 ⇛ 5.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts. Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.5 ⇛ 5.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens krav för bil- och båtvårdsprodukter har förlängts. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m. 31 december 2018.

  5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för Svanens krav för bil- och båtvårdsprodukter har förlängts. Samtidigt togs även krav K36 Marknadsföring bort. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m 31 december 2016.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav

  K3: Bilvårdsprodukter för professionellt bruk som används i slutna/automatiska biltvättar undantas klassificering Skinn korr. H314/35 (sterkt etsende). Båtvårdsprodukter undantas däremot inte denna klassificering.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Bil- och båtvårdsprodukter

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare:

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontaka mig för mer information