English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, avloppsfria toalettsystem

Avloppsfria toalettsystem 052

En Svanenmärkt toalett bryter ner avfallet och förvandlar det till mull, på samma sätt som när växter multnar i naturen. Toaletten är tillverkad av material som inte innehåller allergi- eller cancerframkallande ämnen, tungmetaller eller mjukgörare.

Det finns 1 Svanenmärkta produkter från 1 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av 2 funktionstestade modeller. För granskning av ytterligare modeller, debiteras 15 000 SEK exkl. moms per modell.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av 2 funktionstestade modeller. För granskning av ytterligare modeller debiteras 7 500 SEK exkl. moms per modell.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av produktens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny funktionstestad modell som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 15 000 SEK exkl. moms per modell.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

   

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta avloppsfria toaletter

  3.0 ⇛ 3.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordiska kriteriegruppen beslutade den 16 augusti 2018 att förlänga kriteriernas giltighet med 24 månader. Dessutom har kraven O28 Marknadsföring och O27 Retursystem tagits bort. Den nya versionen heter 3.1 och gäller till den 30 juni 2021.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  3.0 av Svanens kriterier för avloppsfria toaletter lanserades den 11 juni 2014 och är giltiga t.o.m den 30 juni 2019.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Avloppsfria toaletter

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare:

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information