English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Remiss Tvätthallar för transportmedel 074

074 Tvätthallar för transportmedel

Remiss av förslag till nya kriterier för Svanenmärkning av Tvätthallar för transportmedel

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till nya kriterier för Svanenmärkning av Tvätthallar för transportmedel.  

Svanenmärkningen bedöms utifrån ett livscykelperspektiv. Hårda krav på bland annat vattenförbrukning, kemikalier och reningsteknik säkerställer att Svanenmärkta Tvätthallar för transportmedel minskar påverkan på vår miljö.

Era synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vi ser fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 15 november 2023 för att beaktas. 

Vad har ändrats?

De viktigaste förändringarna jämfört med generation 3 är:

 • Tvättanläggningar för flygplan har inkluderats i kriterierna.
 • Kravet på maximalt utsläpp (O6) av kadmium, zink, koppar, ∑bly + nickel + krom och olja har skärpts. Krav på utsläpp av antimon och ftalaten DEHP har införts.
 • Kravet på vattenförbrukning (O7) har skärpts. Bussar och lastbilar har nu olika kravnivåer. Kravet är även uppdelat i två geografiska zoner.
 • Kravet på kemikalier (O8) höjs från min. 30 % till 100 % Svanenmärkta tvätt- och rengöringsprodukter för fordon, inklusive rengörande produkter för själva tvätthallen.
 • Nytt krav på energiförbrukning (O14).
 • Nya poängkrav för lägre vattenförbrukning (P2), avancerad tvätteknik (P3), återanvändning av förpackningar eller direktfyllning av kemiska produkter (P4), lägre energiförbrukning (P5) och användning av solpaneler (P6).

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter:

 • Krav O6, utsläpp från tvättanläggningen.
 • Krav O7, vattenförbrukning.
 • Krav O14, energiförbrukning.
 • Avsnitt 1.8 gällande ångtvätt. Nordisk Miljömärkning överväger att införa kriterier för stationär ångtvätt, föreslagna krav finns i avsnitt 1.8.
 • Krav O18, summering av poäng.
 • Krav O26, årlig uppföljning.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade av att ta del av arbetet med utvecklingen av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkning av Tvätthallar för transportmedel, kan bistå oss med åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skicka man in remissvar och kommentarer?

Sänd in kommentarer till oss via svarsformuläret nedan eller till remiss@svanen.se senast den 15 november 2023.

Vid frågor, var god kontakta vår produktspecialist Sofia Lindqvist.
E-post: sofia.lindqvist@svanen.se
Telefon: 08-55 55 24 69

Vad händer sedan?

Efter avslutad remissperiod kommer remissvaren sammanställas och utvärderas. Därefter kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till nationella nämnder innan slutligt beslut i den Nordiska Miljömärkningsnämnden.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna. 

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 15 november 2023.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas