English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Remiss Fettäta papper (049)

049 Fettäta papper

Remiss av förslag till nya kriterier för Svanenmärkning av Fettäta papper

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Fettäta papper. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 30 juni 2023 för att beaktas. Se nedan för bakgrundsdokument och svarsformulär.

Förslag till kriterier har förberetts av representanter från Nordisk miljömärkning ledda av Niina Tanskanen, Miljömärkning Finland. Vänligen kontakta remiss@svanen.se om du vill få en papperskopia av dokumenten och/eller en lista över de organ som konsulterats.

De viktigaste ändringarna i förslaget till kriterier för Fettäta papper har tagis upp i bilagan, som du hittar under kriterieförslaget och bakgrundsdokumentet.

Vi vill lyfta fram följande punkter:

  • Energikravet (O5) och gränsvärdet för utsläpp av växthusgaser (700 kg/ADt) i O6 i kriterieförslaget för Fettäta papper. Om du har synpunkter på dessa gränsvärden, vänligen förklara dina invändningar genom att ange vilken typ av bränsle ni använder och varför ni anser att föreslagna gränsvärden är ett problem.
  • Funktionskrav (O13) rådande inom branschen ska bifogas, beroende på produkttyp. Om du har kommentarer till de föreslagna analyserna, vänligen förklara dina invändningar genom att ange vilken typ av analys du använder och varför du anser att de föreslagna analyserna är ett problem.

En sammanfattning av remissyttrande som kommer in kommer att finnas tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade av att ta del av arbetet med utvecklingen av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkning av Fettäta papper, version 5.0 kan bistå oss med åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skicka man in remissvar och kommentarer?

Sänd in kommentarer till oss via svarsformuläret nedan, per post eller till remiss@svanen.se senast den 30 juni 2023.

Vid frågor, var god kontakta Ann Strömberg, produktspecialist på e-post: ann.stromberg@svanen.se 

Vad händer sedan?

Efter avslutad remissperiod kommer remissvaren sammanställas och utvärderas. Därefter kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till nationella nämnder innan slutligt beslut i den Nordiska Miljömärkningsnämnden.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna. 

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas