English
Favoriter
 1. Remiss Tryckerier och trycksaker 041

Remissförslag till reviderade kriterier

Tryckerier och trycksaker

copy print paper

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till nya kriterier för Svanenmärkning av tryckerier och trycksaker. Märkning bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och uppfyller höga krav på miljö och hälsa. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Med anledning av situationen med coronaviruset i Europa finns det möjlighet att inkomma med svar under sommaren 2020. 

Vi ser därför fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige, senast den 17 augusti 2020 för att beaktas. 

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

 • Produktdefinition: Tryckerier får endast trycka på förpackningar tillverkade av pappersbaserade material.
 • Kravet på mängd förbrukat ”inspected”, Svanenmärkt och EU Ecolabelled papper har stärkts från 25 % till minst 70 %.
 • Nya krav på andra tryckmaterial än papper. Som för papper, behöver även andra substrat vara ”inspected” för att bli godkända för tryckerierna att använda i den webbaserade ansökningsguiden.
 • Kravet på energianvändningen har omstrukturerats och stärkts.

Kemikaliekrav

Kravet på klassificering av produktionskemikalier har uppdaterats i förhållande till CLP och Nordisk Miljömärknings allmänna kemiska krav. Detta innebär att flera undantag och bagatellgränser för specifik kemikalie har tagits bort i generation 6. Till exempel:

 • Toluenbaserade rengöringsmedel och tryckfärger och kemikalier som innehåller kromoxid och kopparsulfat som används vid djuptryck. Detta innebär att det inte är möjligt att använda djuptryck i den nya generation 6.
 • UV-bläck, UV-färger och UV-lacker (energihärdande) som används i inkjet-maskiner och tryckpressar. Detta betyder att det kommer att vara begränsad möjlighet att använda UV-bläck, UV-färger och UV-lack i generation 6.

Nytt

 • Det kemiska kravet har omstrukturerats (ingår inte längre i ett matris- och poängsystem) och ersatts med absoluta krav för den enskilda kemikalien.
 • Nya krav har införts för definitionen av ingående ämnen och föroreningar i kemiska produkter och gränsen för föroreningar i den kemiska produkten är 100 ppm.
 • Tryckfärger, toner, bläck, lack och lim måste testas för avsvärtning enligt INGEDE och ha en positiv poäng enligt EPRC (De-inkability Scorecard).

 Användning av Svanens logotyp på trycksaker

 • Kravet har utökats med möjligheten att använda logotypen på Svanenmärkt eller EU Ecolabelmärkt textil eller Svanenmärkt konstruktion och fasadpaneler som t.ex. akustikpaneler.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

Beträffande de kemiska kraven

 • Observera den nya definitionen av ingående ämnen och föroreningar i kemiska produkter i krav O10 och bilaga 1. Vi är medvetna om att detta är en tuff gräns. Vi vill särskilt ha dina kommentarer om hur detta kan påverka godkännandet av dina produkter enligt de nya kriterierna.
 • Observera det nya kravet för avsvärtning när det gäller tryckfärger, toner, bläck, lack och lim. Vi vill gärna ha dina kommentarer om det specifika kravet, men även om andra möjliga testmetoder.

Beträffande begränsningar som gäller Svanenmärkta förpackningar

 • Observera att möjligheten att miljömärka förpackningar i papper med Svanen har begränsats i kriterieförslaget. Vi vill gärna ha era kommentarer kring ändringarna av kravet.
 • Ge oss gärna information om vilka typer av förpackningar som efterfrågas som Svanenmärkta.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för tryckerier och trycksaker kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Era synpunkter är väldigt värdefulla i arbetet med vår utveckling av de nya kriterierna. Därför ber vi er att sända in era kommentarer till oss via svarsformuläret nedan eller via e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Christer Andersson.

e-post: christer.andersson@svanen.se

tfn: 08-55 55 24 63

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 17 auguti 2020.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas