English
Favoriter
  1. Remiss Textilier, skinn och läder 039

Remiss av förslag till reviderade kriterier

Textilier, skinn och läder

039 Textilier, skinn och läder

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Textilier, skinn och läder. Märkningen bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningsnämnderna och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Med anledning av situationen med coronaviruset i Europa har remisstiden förlängts. 

Vi ser därför fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige, senast den 31 juli 2020 för att beaktas. 

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

Certifieringsmodell

För att uppnå en bättre kontroll över vilka produkter som marknadsförs med Svanenmärket, introducerar generation 5 av kriterierna en 2-delad certifieringsstruktur, som nu innehåller både en "Varumärkesägarlicens" och en "Produktionslicens". 

"Varumärkesägarlicens" är för företag som säljer Svanenmärkta produkter under eget varumärke eller på annat sätt vill sätta Svanenmärkta produkter på  marknaden. Produkten kan vara t.ex. fibrer/garn, tyger, läder eller färdiga artiklar. En "Varumärkesägarlicens" kommer alltid att utnyttja en eller flera produktionslicenser.

"Produktionslicens" är en underliggande licens där alla tekniska miljökrav dokumenteras. Den ger inte rätt att sätta fysiska produkter med Svanenmärket på marknaden. Den kommer vanligtvis att ges till sluttillverkaren som levererar till varumärkesägaren, och kommer att kopplas till dokumentation för en mängd olika processer och fysiska flöden.

En varumärkesägare som också själv producerar textilen, kommer alltid att ha både en "Varumärkesägarlicens" och en "Produktionslicens". Medan en varumärkesägare som använder en underleverantör för produktionen, kommer att kunna välja antingen att använda underleverantörens "Produktionslicens", eller att äga en "Produktionslicens" själva.

Kriterieguide och kravöversikt

För att göra det lättare för enskilda intressenter i värdekedjan för textilier att hitta de krav som är relevanta för dem har vi utvecklat en Kriterieguide men överblick över alla krav och vilka aktörer som de är relevanta för. Kriterieguiden finns att hämta på hemsidan. Kriterieguiden är uppdelad på de olika leden i värdekedjan.

Det kan mycket väl finnas flera områden och processer som är relevanta för en aktör, beroende på hur många steg i kedjan som aktören arbetar med.

Obs! Det finns ännu inga bilagor till kriterierna.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

  • Bomull: Jungfrulig bomull måste vara 100 % certifierad ekologisk. Bara för utvalda tyger för yrkesanvändning, kan alternativa fibrer 100 % certifierade enligt antingen BCI, FairTrade eller Cotton Made in Africa accepteras (krav O14).
  • Syntetiska fibrer måste antingen baseras på återvunnet eller biobaserat material (krav O25, O26 och O27).
  • Regenererade cellulosafibrer måste vara återvunna eller certifierat hållbara och den faktiska fiberproduktionen måste vara fri från avloppsvatten (krav O23 och O24).
  • Återvunna fibrer måste dokumentera testkraven för innehåll av skadliga ämnen (krav O28).
  • Ny struktur för de kemiska kraven: Strukturen på de kemiska kraven har ändrats och kraven har skärpts. Det finns nu krav som utesluter utvalda klassificeringar som CMR-ämnen i såväl kemiska produkter som alla ingående ämnen, oavsett vilken typ av kemikalie som berörs. Samtidigt finns det krav på förbjudna ämnen som täcker alla produktionskemikalier (t.ex. krav O31, O32 och O33).
  • Minska energi- och vattenförbrukningen: Kravet på energi- och vattenförbrukning har utökats med kravet på att införa ett minimum av BAT-tekniker för att minska energi- och vattenförbrukningen (krav O45).
  • Livslängd: Nytt krav för slitagemotstånd för utvalda textilprodukter med differentierade kravnivåer. Till exempel för inredningstyger, arbetskläder (workwear) och friluftskläder (outdoor) i allmänhet (krav O74).
  • Design för återvinning - nya förpackningskrav: Konstruktionskrav för återvinning av primärförpackningar (krav O85, O86 och O87).
  • Osålda textilier: Nytt krav för både varumärkesägare och textiltillverkare om att osålda textilier inte får skickas till förbränning eller deponi (krav O2 och O82).

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Kopierings- och tryckpapper inklusive Basmodul samt Kemikaliemodul för pappersprodukter kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret nedan, per post eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Ulf Eriksson
e-post: ulf.eriksson@svanen.se eller tfn 08-55 55 24 44.

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 31 juli 2020.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas