English
Favoriter
  1. Rengöring av vätskeskadad elektronik

Rengöring av vätskeskadad elektronik

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Rengöring av vätskeskadad elektronik. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

 

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 11 juni 2019 för att beaktas.

Svanenmärkning av rengöring av vätskeskadad elektronik bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Introduktion till kriterierna

Produktgruppen täcker rengöring av vätskeskadade elektronikprodukter såsom mobiltelefoner, läsplattor och persondatorer.

Rengöring av vätskeskadad elektronik är i sig själv en affärsidé som stimulerar cirkulär ekonomi eftersom livstiden av de elektriska produkterna förlängs – och därmed minskar mängden elektriskt avfall och behovet av att producera nya elektriska produkter.

Svanens kriterier för rengöring av vätskeskadade elektriska produkter fokuserar på att säkerställa att konsumenterna upplever servicen som ett bra alternativ istället för att slänga och köpa nya produkter, och att säkerställa att servicen utförs med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Svanen sätter krav på:

• Dokumentering på hög räddningsprocent av de vätskeskadade produkterna som inkommit.

• Stopp av korrosion av de elektriska produkterna så att senare skador av vätskeskadorna förhindras.

• Rengöringen och torkningen av de elektriska produkterna får inte ta mer än en arbetsdag för att säkerställa så lite besvär som möjligt för konsumenten.

• Begränsning av energi- och vattenförbrukning under rengörings- och torkningsprocessen.

• Alla kemikalier som används i servicen måste vara miljömärkt.

• Korrekt hantering av elektriskt avfall som uppkommer som en del av servicen.

Nordisk Miljömärkning är intresserad av alla inkommande svar men särskilt intresserad av kommentarer på följande punkter

1. Kraven som är satta på kvalitet och effektivitet av servicen (O2–O4), speciellt kravet på stop av korrosion.

2. Testet på tungmetaller från spillvattnet (O7).

3. Kravet på hanteringen av elektriskt avfall som uppkommer vid räddning av elektriska produkter eller för de produkter som inte kan räddas (O9).

4. Kvalitets- och tillsynskrav, kopplat till en situation när licensinnehavaren inte har den direkta slutkonsumentkontakten (O10–O17). 

Dokument för nedladdning

Förslag till nya kriterier (danska)

Förslag till nya kriterier (engelska)

Bakgrund till förslaget (danska)

Bakgrund till förslaget (engelska)

Ta kontakt med oss om ni önskar få papperskopior av dokumenten.

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Rengöring av vätskeskadad elektronik kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta Richard Harbrecht, produkt-
specialist, se kontaktkortet nedan.

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

 

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 11 juni 2019