English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Remiss Städprodukter med mikrofiber 083

Remiss av förslag till reviderade kriterier

Städprodukter med mikrofiber

copy print paper

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber, version 3.0. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningsnämnderna och Nordiska miljömärkningsnämnden. Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format på vår hemsida under ”Aktuella remisser och svar”.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 26 juni 2022 för att beaktas.

Vad har ändrats?

 • Krav till textiler angående andel återvunnet material, förnybart material eller krav till tillverkning
 • Skärpta och nya krav på kemikalier
 • Nytt krav på energi- och vattenförbrukning vid textilproduktion
 • Nytt krav på hållbarhet av produkten
 • Nytt krav på test för förlust av fiberfragment vid tvätt
 • Nytt krav på årlig kontroll av leverantörer
 • Nytt krav på arbetsrätt i textilproduktion (Sociala och etiska krav)

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter:

 • Krav O7 Polyamid 
 • Krav O8 Polyester 
 • Krav O11 Bomull 
 • Krav O16 Regenererade cellulosafibrer: Tillverkning
 • Krav O27 Best Available Techniques (BAT)
 • Krav O41 Dimensionsförändringar
 • Krav O43 Produkternas hållbarhet
 • Krav O46 Slitage på rengjorda ytor
 • Krav O51 Arbetsrätt i textilproduktion (Sociala och etiska krav)
 • Krav O52 Kontrollera leverantörer

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Dokument för nedladdning:

Förslag till nya kriterier (engelska)

Bakgrund till förslaget (engelska)

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber, version 3.0 kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Svetlana Sopa E-post: svetlana.sopa@svanen.se eller tfn 08-55 55 24 49

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 26 juni 2022.

Med vänlig hälsning,

Svetlana Sopa Miljömärkning Sverige AB

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas