English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Remiss Textiltvättmedel för professionellt bruk 093

093 Textiltvättmedel för professionellt bruk

Remiss av förslag till reviderade kriterier för Textiltvättmedel för professionellt bruk 

Nordisk Miljömärkning ger er möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkta Textiltvättmedel för professionellt bruk. Dina synpunkter är viktiga för slutresultatet och för märkningens genomslag på marknaden.

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade i utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkta Textiltvättmedel för professionellt bruk kan lämna remissvar.

Vi är tacksamma om ni skickar informationen om denna remiss vidare till andra som den kan beröra.

Kriterieförslaget kan laddas ned i PDF-format här nedanför. Vi ser fram emot era synpunkter senast den 31 januari 2023.

Denna produktgrupp omfattar kompletta pulver- och flytande tvättmedel samt flerkomponentsystem för professionella användare och storkonsumenter som använder tvättmaskiner med automatiskt doseringssystem.

Kraven omfattar bland annat

  • Miljöegenskaper (ekotoxicitet och biologisk nedbrytbarhet) för de kemikalier som används i produkterna.
  • Hälsoegenskaper hos de kemikalier som används i produkterna. Exempelvis tillåts ingen användning av parfym, CMR-klassade ämnen, allergiframkallande/sensibiliserande ämnen eller andra särskilt problematiska ämnen som som enligt gällande listor från EU och nationella myndigheter antingen identifieras eller misstänks vara hormonstörande.
  • Effektivitetstester.
  • Design för återvinning av förpackningar (och återanvändning av större förpackningar) som bidrar till cirkulär ekonomi.

Dokument för nedladdning

Förslag till nya kriterier (svenska)
Förslag till nya kriterier (engelska)

Bakgrund till förslaget (svenska)
Bakgrund till förslaget (engelska)

Beräkningsark

Vem kan lämna kommentarer?
Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkning av Textilrengöring för professionellt bruk, version 4.0 kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?
Sänd in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller till remiss@svanen.se

Vid frågor, var god kontakta Sofia Lindqvist, produktspecialist på (e-post: sofia.lindqvist@svanen.se eller telefon: 08-55 55 24 69).

Vad händer sedan?
Efter avslutad remissperiod kommer remissvaren sammanställas och utvärderas. Därefter kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till nationella nämnder innan slutligt beslut i den Nordiska Miljömärkningsnämnden.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas