English
Favoriter
  1. Remiss textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel

Revidering av kriterier för Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel

Nordisk Miljömärkning inbjuder dig härmed att kommentera det slutgiltiga förslaget till kriterier för Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel

Vi tackar för alla kommentarer hittills. Ta gärna del av sammanställningen av insända remissvar och kommentarer med Nordisk Miljömärknings svar samt vårt omarbetade förslag för nya kriterier.

För mer information om remissen och dokument för nedladdning klicka här: http://www.nordic-ecolabel.org/criteria-revisions/laundry-detergents/.

Det går bra att inkomma med ytterligare remissvar till och med den 7 september till: laundrydetergents@nordicecolabel.org

Därefter räknar Nordisk Miljömärkning med att publicera generation 8.0 av antagna kriterier för Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel i månadsskiftet november/december 2019.

Välkommen till webinar den 27 augusti kl 12:30!

Nordisk Miljömärkning inbjuder till ett webinar om textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel inför de nya kriterierna.

Registrera dig här om du vill delta: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3786dc03-f202-45b3-9d59-3cd40caeb6b6?displayId=Fin1803113