English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Remiss Kaffetjänster 100

100 Kaffetjänster

Remiss om föreslagna nya kriterier för Kaffetjänster

1 februari 2023 – 2 april 2023

Nordisk Miljömärkning ger dig möjlighet att kommentera förslaget till nya kriterier för Kaffetjänster. Märkningen bedöms ur ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa.

Dina kommentarer är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningsnämnderna och Nordisk Miljömärkningsnämnd.

Vänligen hitta de föreslagna kriterierna för nedladdning längre ner på denna sida.

Vi ser fram emot dina synpunkter, som skickas till Nordisk Miljömärkning senast den 2 april 2023.

Svanenmärkt kaffetjänst

En Svanenmärkt kaffetjänst ska uppfylla ambitiösa miljökrav och ta ett helhetsgrepp på sitt miljöarbete. Det innebär att de arbetar strukturerat och aktivt med cirkulär ekonomi, energieffektivitet, råvaror som är certifierade som mer hållbara samt klimateffektiva transporter.

Kraven inkluderar:

 • Användning av 100 % certifierat kaffe, te och kakao.
 • Användning av energieffektiva kaffemaskiner av hög kvalitet, som uppfyller stränga krav på innehåll av hälsofarliga ämnen
 • Reparation och återanvändning av delar och kaffemaskiner, en åtgärd för en mer cirkulär ekonomi.
 • Regelbundet underhåll och service för att förlänga livslängden på kaffemaskinerna och säkerställa god kaffesmak.
 • Energi- och klimateffektiva transporter.
 • Rengöring av kaffemaskinerna med kemikalier som uppfyller stränga krav på innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Vad har ändrats?

 • Förändring av produktgruppsdefinitionen: Hela kaffeserveringen ska nu uppfylla kraven, vilket innebär att alla kaffemaskiner och alla inköpta råvaror ska uppfylla kraven. Det går inte längre att välja att ansöka om Svanen för endast en del av verksamheten.
 • Krav på 100 % certifierade råvaror för tillverkning av drycker (kaffe, te och kakao). Med certifierade avser vi här ekologiskt certifierat, Rain Forest Alliance och Fairtrade.
 • Införande av valbara poängkrav, med ett obligatoriskt minimipoäng för att öka flexibiliteten i kriterierna. Det finns inget obligatoriskt minimigränsvärde för köp av ekologiskt kaffe, men verksamheten får poäng för köp av ekologiskt kaffe, te, kakao, socker och mjölk, köp av skogsodlat kaffe samt inköp av miljömärkta produkter och tjänster.
 • Rutinkrav på kaffemaskinernas energieffektivitet, gäller vid nyinköp och byte av kaffemaskiner.
 • Uppdaterade krav för transport.
 • Införande av cirkulära krav med fokus på återanvändning.
 • Krav på att informera kunden om avfallshantering och förebyggande av användning av engångsartiklar.
 • Införande av krav på miljöledning.

Vi ber om synpunkter på förslaget som helhet och specifikt på följande punkter:

 • Föreslagna krav på gränsvärdet för 100 % certifierade råvaror.
 • Råvarukraven generellt, samt poängkrav alternativt obligatoriskt gränsvärde på ekologiskt certifierat kaffe.
 • Krav på "Kaffemaskinkomponenter i kontakt med livsmedel" och krav på "Kaffemaskins vattenkvalitet". Det föreslagna kravet gäller både befintliga och nyinköp av kaffemaskiner. Kan kraven dokumenteras för kaffemaskiner som redan används i kaffetjänsten? Alternativt ska kravet endast vara aktuellt vid nyköp av kaffemaskiner?
 • Förslag till nytt krav på återanvändning, avfallshantering och förebyggande av engångsartiklar.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?
Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkning av Kaffetjänster, version 2.0 kan bistå oss med åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?
Sänd in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller till remiss@svanen.se.

Vid frågor, var god kontakta Johan Husberg, produktspecialist på (e-post: johan.husberg@svanen.se.

Vad händer sedan?
Efter avslutad remissperiod kommer remissvaren sammanställas och utvärderas. Därefter kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till nationella nämnder innan slutligt beslut i den Nordiska Miljömärkningsnämnden.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas