English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Remiss flytande och gasformiga bränslen 099

099 Flytande och gasformiga bränslen

Remiss av förslag till reviderade kriterier för Flytande och gasformiga bränslen

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Flytande och gasformiga bränslen. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas nämnder och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 9 septermber 2022 för att beaktas.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

  • Kriterierna har utvidgats till att omfatta biogasol (bio-LPG).
  • Kravet om förnybar andel har höjts till 100 % för alla Svanenmärkta bränslen.
  • Livsmedels- och fodergrödor är inte längre tillåtna som råvaror i Svanenmärkta bränslen.
  • Endast avfall- och restprodukter tillåts för biogas.
  • Kravet på reduktion av växthusgasutsläpp över bränslets livscykel har skärpts.


Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter: 

  • Möjligheten att svanenmärka biogasol (bio-LPG) på flaska/tank baserat på massbalans. Det innebär att en enskild gasolflaska inte fysiskt behöver innehålla 100 % biogasol. Den kan innehålla en mix av fossil och förnybar gasol, eller helt fossil gasol. Dock motsvaras den sålda Svanenmärkta gasolen av samma mängd inköpt biogasol i systemet. Spårbarhet med så kallad ”Book & Claim” accepteras inte.
  • Krav på råvaror, specifikt: Förbud mot livsmedels- och fodergrödor i produktionen av Svanenmärkta flytande och gasformiga bränslen och, Förbud mot primära råvaror i produktionen av gasformiga bränslen. Endast biogena restprodukter och avfall är tillåtna.
  • Krav på reduktion av växthusgasutsläpp

Dokument för nedladdning:
Förslag till nya kriterier (engelska)
Bakgrund till förslaget (engelska)

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Flytande och gasformiga bränslen kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss per e-post till remiss@svanen.se eller via svarsformuläret på vår hemsida,

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Maria Forsberg e-post: maria.forsberg@svanen.se eller tfn 08-55 55 24 29

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 9 september 2022.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas