English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Remiss Dagligvarubutiker 079

079 Dagligvarubutiker

Remiss av förslag till reviderade kriterier för Dagligvarubutiker

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Dagligvarubutiker. Märkningen bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa.

Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas nämnder och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 2 april 2023 för att beaktas.

Kriterieförslaget kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

 • Inom området sortiment har gränsvärdet för försäljningsandel ekologiskt + MSC och miljömärkt skärpts. Vid beräkning av andel miljömärkt räknas nu hela butikens sortiment non-food, inte enbart förbrukningsartiklar. Nya krav har tillkommit med syfte att främja en mer hållbar matproduktion. Som t.ex. förbud mot GMO och poängkrav för närproducerat och avskogningsfritt kött.
 • Krav som berör butikens matsvinn har lyfts fram och utvecklats. Det har tillkommit obligatoriska krav på analys och arbete med förebyggande åtgärder.
 • Området energi och klimat har utvecklats med krav på butikens arbete med energibesparande åtgärder. Det ställs krav på daglig energibesparing samt på klimatåtgärder. Krav ställs också på nyinköp av energikrävande utrustning. Det energiverktyg som låg till grund för energikravet i tidigare generation är borttaget, likaså tillhörande gränsvärde.
 • Gränsvärdet för den mängd restavfall som butiken får generera har skärpts. Inom området avfall har även krav på mätning av organiskt avfall tillkommit liksom obligatoriskt krav på sortering.
 • Det krav som ställs på butikens inköp av varor och tjänster i egen användning har förändrats på så vis att det nu är obligatorisk med 100 % Svanenmärkta trycksaker samt 100 % miljömärkt mjukpapper. Nytt är också att butiken kan få poäng om de köper in Svanenmärkt kaffetjänst.
 • Ett nytt kravområde för denna generation är transporter vid onlinetjänst. Kraven gäller för butiker där varor plockas i den fysiska butiken. Då ställs krav på nyinköp av fordon, logistik för effektivisering av transporter samt utbildning i sparsam körning hos chaufförerna.
 • Ytterligare ett nytt kravområde är ledningens ansvar. Personal ska utbildas för att t.ex. ha kunskap i vad det innebär att butiken är Svanenmärkt, vad de kan bidra med till miljöarbetet och hur miljöarbetet kan kommuniceras ut till kunderna.

Vi önskar synpunkter och kommentarer på förslaget i sin helhet men är särskilt intresserade av att få synpunkter på:

 • Föreslagna gränsvärden för andel ekologiskt + MSC (O1 och P1)
 • Föreslagna gränsvärden för andel miljömärkt (O2 och P2)

Vi välkomnar dels synpunkter på föreslagna gränsvärden men också eventuella förslag på gränsvärden utifrån egna beräkningar på försäljningsandel ekologiskt och miljömärkt.

 • Närproducerade varor (P3). Hur ser möjligheten ut att ta poäng här?
 • Avskogningsfritt kött (P4). En ny förordning från EU gällande avskogning gör att vi föreslår krav kring detta. Som ett första steg på poängnivå och vi tar tacksamt emot synpunkter.
 • Klimatåtgärder (O10). Hur ser möjligheten ut för butiken att ta de obligatoriska 4 poängen?

Dokument för nedladdning

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Sanna Wihlborg
e-post: sanna.wihlborg@svanen.se

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 2 april 2023.

Med vänlig hälsning
PS Sanna Wihlborg
Miljömärkning Sverige

 

Vem kan lämna kommentarer?
Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkning av Dagligvarubutiker, version 4.0 kan bistå oss med åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?
Sänd in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller till remiss@svanen.se.

Vid frågor, var god kontakta Sanna Wihlborg, produktspecialist på (e-post: sanna.wilhborg@svanen.se

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas