English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Remiss Bygg- och fasadpaneler och lister 010

010 Bygg- och fasadpaneler och lister

Remiss av förslag till reviderade kriterier för Bygg- och fasadpaneler och lister

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Bygg- och fasadpaneler och lister. Era synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas nämnder och Nordiska miljömärkningsnämnden.

OBS! Revideringen omfattar endast krav på förnybara material och produkter baserade på förnybara material.

Vi ser fram emot era synpunkter som måste skickas till Miljömärkning Sverige senast den 9 december 2022 för att beaktas. 

Kriterieförslag och bakgrundsdokument finns att laddas ned i PDF-format här nedanför. 

Vad har ändrats?

  • Kriterierna omfattar nu  både kors- och limträ.
  • Nytt obligatoriskt krav på delar av återvunnet material i partikel- och MDF-skivor.
  • Kravet på energianvändning har strukturerats om och skärpts för de flesta typer av paneler/produkter.
  • Kemikaliekraven har skärpts på flera sätt med exempelvis ett förbud mot  att använda kemikalier som klassas som miljöfarliga, och krav på ingående ämnen  omfattar nu även CMR kategori 2-ämnen.
  • Kravet på utsläpp av formaldehyd har skärpts.
  • Ett nytt krav på innovation har införts som främjar olika åtgärder för att minska den totala miljöpåverkan från produktion av paneler, antingen relaterade till själva produkten eller till produktionsförhållandena. Minst en av de uppräknade åtgärderna måste vara uppfylld.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter: 

  • Kravet på energianvändning har omstrukturerats med nya kravgränser för de olika typerna av paneler, boards, lister och kors- och limträ. Införande av ett CO 2-krav har diskuterats, men den största miljövinsten ligger dock i minskningen av den verkliga energiförbrukningen. Vi skulle uppskatta dina kommentarer om kravet.

Dokument för nedladdning:
Förslag till nya kriterier (engelska)
Bakgrund till förslaget (engelska)

Förslag till nya kriterier (norska)
Bakgrund till förslaget (norska)

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade av att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Bygg- och fasadpaneler och lister kan bistå oss med åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss per e-post till remiss@svanen.se eller via svarsformuläret på vår hemsida,

Vid ytterligare frågor, kontakta vår produktspecialist Martin Gajdos, e-post: martin.gajdos@svanen.se eller tfn 08-55 55 24 31

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publiceringen av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 9 december 2022.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas