English
Favoriter
  1. Remiss Möbler och inredning 031

Remiss av förslag till reviderade kriterier för

Möbler och inredning

copy print paper

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Möbler och inredning.  Märkningen bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas nämnder och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Med anledning av situationen med coronaviruset i Europa har remisstiden förlängts med 6 veckor. 

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 3 juni 2020 för att beaktas.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

Denna revision har fokuserat på att ta fram kriterier som har en stark klimatprofil och främjar cirkularitet. De viktigaste ändringarna som föreslås ser du nedan. Behöver du mer detaljerad information läser du bifogat förslag till kriterier, samt bakgrundsdokumentet.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

Titta särskilt noga på kraven nämnda nedan, t.ex kravet på andel återvunnen metall.

De viktigaste förändringarna som förslås i denna version är:

  • Strukturen/utformningen av kriterierna är omarbetad så att kraven för respektive material, inklusive relevanta kemikrav för dessa, samlats under egna kapitel. Detta för att det ska bli tydligare att se vilka krav som ska gälla för respektive material och att man undviker att bäddra fram och tillbaka eller att inte bli hänvisad till andra krav. 
  • Kriterierna har utvidgats med förnybara material såsom papper och andra nya material t.ex dun & fjädrar, halm och liknande. Vi vill också inkludera natursten och stenkomposit, baserade på EU Ecolabels kriterier för ”Hard Coverings”, som är under revision i EU just nu.
  • Vi har ett överordnat generellt krav på andel förnybara/återvunna/ återbrukade material i produkten (möbeln).
  • Kravet på metall är skärpt genom att metall ska bestå av minst 70% återvunnen metall om produkten/möbeln består av mer än 30% metall. Det ställs också tydligare krav på spårbarhet i leverantörskedjan.
  • Det har tillkommit fler och mer omfattande kemikaliekrav.
  • Emissionskraven på skumbaserade material (PUR skum, latex mm) är skärpta
  • Det har blivit fler krav med inriktning mot cirkulära materialflöden, t.ex att komponenter i en möbel ska kunna separeras, samt att det ska finnas garanti på produkten.
  • Kravställningen på textil, skinn och läder är ändrad och kraven skärpta. Till exempel ställs krav på fiberproduktion för textil, skinn och läder som klädsel på exempelvis soffor, stolar och madrasser.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för rengöringsmedel kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret nedan eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Leif Lång
e-post: leif.lang@svanen.se eller 
tfn 08-55 55 24 26

Inbjudan till remissmöte 

Svanen ordnar remissmöte via Microsoft TEAMS videolänk
onsdagen den 1 april kl 13:30.

Anmälan om deltagande görs hos Leif Lång (se ovan).

Länk till mötet kommer senast en dag innan via e-post.

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 3 juni 2020.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas