English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Remiss Maskindiskmedel och spolglans 017

Remiss av förslag till reviderade kriterier för

Maskindiskmedel och spolglans

Utemobler 073

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Maskindiskmedel och spolglans. Märkningen bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas nämnder och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige, senast den 7 maj 2021 för att beaktas. 

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

De viktigaste ändringarna jämfört med generation 6 är:

 • O3 Certifierade råvaror från oljepalmer. Nytt krav, i linje med andra nyare Svanenmärkningskriterier för rengöringsmedel och tvättmedel.
 • O14 Vattenlöslig film. Nytt krav på färdig biologisk nedbrytbarhet.

Förpackning:

 • O18–O23 Nytt krav på Återvunnet material och Design för återvinning av förpackningar.
 • O24 Vikt–nytta-förhållandet – VNF (O18 i gen 6). Gränsvärdena för kravet har skärpts jämfört med generation 6. Dessutom skiljer de sig beroende på produkt- och förpackningstyper.
 • O25 Fyllnadsgrad (O19 i gen 6). Gränsvärdena för kravet har skärpts jämfört med generation 6. Dessutom skiljer de sig beroende på produkt- och förpackningstyper.

Konsumentupplysning:

 • O26 Tvättinstruktioner på förpackning. Nytt krav.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

 • O2 Produktens klassificering (O2 i gen 6). Förbud mot H420 och en begränsning på EUH208 har introducerats.
 • O5 Förbjudna ämne (O8 i gen 6). Listan har justerats och är nu i linje med de nyare Svanenmärkningskriterierna för rengöringsprodukter och tvättmedel.
 • O6 Fosfor (O7 i gen 6). Begränsningen av fosfor har skärpts för maskindiskmedel.
 • O7 Parfymer (O9 i gen 6). Parfym tillåts inte i spolglans längre. Parfym som läggs till i förpackningen omfattas nu också av kravet. Dessutom har kravet justerats och är nu i linje med de andra nyare Svanenmärkningskriterierna för rengöringsprodukter och rengöringsmedel.
 • O11 Långsiktiga miljöeffekter (O6 i gen 6). Gränsvärdena har skärpts.
 • O12 Kritiska förtunningsvolymen – CDV (O14 i gen 6). Nu kan CDV bara beräknas med kroniska värden. Gränsvärdena har skärpts för alla tre kategorierna.
 • O16 Diskmaskinens prestanda (O22 i gen 6). Uppdaterat till IKW2015 (inklusive sänkt testtemperatur till 45 ºC) och uppdaterade Svanen-specifika justeringar.
 • O17 Spolglans prestanda. Ny testmetod. Observera också att multifunktionella diskmedel med spolglans-funktion måste uppfylla detta krav.
 • O26 Doseringsinstruktioner (O16 i gen 6).

Vi välkomnar även kommentarer på övriga krav, på andra delar av kriterierna samt på bakgrundsdokumentet.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för rengöringsmedel kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret nedan eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Thibault Angles d’Ortoli.
E-post: thibault.dortoli@svanen.se eller 
Telefon: 08-55 55 24 78

Remisswebbinarium

Nordisk Miljömärkning anordnar ett remisswebbinarium om det nya kriterieförslaget.

Datum och tid: Fredag den ​​12 mars kl. 10.00-11.30 CET

Plats: Microsoft Teams. Klicka på denna länk för direkt åtkomst till webbseminariet. Välkommen!

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 7 maj 2021.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas