English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Remiss Maskindiskmedel för professionellt bruk 080

Remiss av förslag till reviderade kriterier för

Maskindiskmedel för professionellt bruk

Maskindiskmedel proffs 080

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Maskindiskmedel för professionellt bruk. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas nämnder och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Märkningen bedöms utifrån ett livscykelperspektiv. Tuffa krav på kemikalier och förpackningar säkerställer att Svanenmärkta maskindiskmedel för professionellt bruk minskar belastningen på vår miljö.

Vi ser fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige, senast den 23 maj 2021 för att beaktas. 

Nordisk Miljömärkning bjuder även in till ett webinarium den 14 april 2021 för att presentera remissförslaget.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

 • Palmolja, palmkärnolja och derivat av palmolja eller palmkärnolja ska vara certifierade enligt RSPO (krav O4).
 • Vattenlösliga filmer (t.ex. PVA-filmer) som används till maskindiskmedel ska vara lätt nedbrytbara (krav O8).
 • Listan över ämnen som inte får ingå i produkten är utökad med (krav O9):
  • Antimikrobiella eller desinficerande ingredienser tillsatta för andra ändamål än konservering
  • Benzalkoniumklorid
  • DTPA (dietylenetriaminepentaacetat)
  • Fosfat
  • MI (metylisotiazolinon)
  • Mikroplast
  • Ämnen som värderas som ”Substances of very high concern”
 • Definitionen av hormonstörande ämnen är uppdaterad (krav O9).
 • Det ställs krav på maximal dosering (krav O10).
 • Produkter som används till instrumentdisk inom vården är en egen produkttyp med egna gränsvärden i samtliga krav på bionedbrytbarhet och ekotoxicitet (krav O11–O14).
 • Krav på CDV utgår från kronisk istället för akut data. Gränsvärdena för CDV har skärpts för samtliga produkttyper (krav O12).
 • Krav på bionedbrytbarhet – aerob och anaerob (aNBO och anNBO) har skärpts för maskindiskmedel (krav O13).
 • Design för återvinning av plastförpackningar som är mindre än 200 liter (krav O15–O16).
 • Återanvändning av plastförpackningar som är 200 liter eller större (krav O17).
 • Design för återvinning av pappersbaserade förpackningar för fasta produkter (krav O18).


Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter:

• Förbudet av fosfat (krav O9).
• De nya gränsvärdena för CDV och aerob och anaerob nedbrytbarhet. Vi uppmanar producenter till att lägga in data för sina produkter i tillhörande beräkningsark under remissperioden (krav O12–O13).
• Samtliga förpackningskrav (krav O15–O18).

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för rengöringsmedel kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret nedan eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Svetlana Sopa.
E-post: svetlana.sopai@svanen.se eller 
Telefon: 08-55 55 24 49

Remisswebbinarium

Nordisk Miljömärkning anordnar ett remisswebbinarium om det nya kriterieförslaget.

Datum och tid: Onsdag den ​​14 april kl. 10.00-11.00 CET

Plats: Microsoft Teams. Klicka på denna länk för direkt åtkomst till webbseminariet. Välkommen!

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 23 maj 2021.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas