English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Remiss Färger och lacker 096

096 Färger och lacker

Remiss av förslag till reviderade kriterier för Färger och lacker

Nordisk Miljömärkning ger er möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkta Färger och lacker. Dina synpunkter är viktiga för slutresultatet och för märkningens genomslag på marknaden.

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade i utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkta Färger och lacker kan lämna remissvar.

Vi är tacksamma om ni skickar informationen om denna remiss vidare till andra som den kan beröra.

Kriterieförslaget kan laddas ned i PDF-format här nedanför. Vi ser fram emot era synpunkter senast den 8 februari 2023.

Vad har ändrats?

  • Kriterierna för färger och lacker baseras på den nuvarande versionen av inomhusmålarfärger och -lacker (gen 3). Färger och lacker för utomhusbruk och industriella färger och lacker har flyttats från kriterierna från Kemiska byggprodukter till kriterierna för målarfärger och lacker.
  • Inom energi- och klimatområdet har nya krav tillkommit för råvarutillverkaren av cement/hydrauliska bindemedel och titandioxid.
  • Inom inomhusklimatområdet har nya krav tillkommit och tidigare krav har justerats med införandet av emissionsprovning av slutprodukten. Kriterierna för utsläpp är i överensstämmelse med EU-taxonomin och bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 om begränsning av formaldehyd och formaldehydfrigörande ämnen.
  • Inom området ingående ämnen har kraven reviderats utifrån licensdata. Vidare har nya kriterier för förbjudna ämnen, exempelvis begränsning av hormonstörande ämnen lagts till.
  • Inom området cirkulär ekonomi har tidigare krav på förpackningar ersatts med nya krav på återvunnet material i plastförpackningar.
  • Inom området hållbara råvaror har nya krav införts på olika bindemedel för att öka användningen av förnybara råvaror.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

  • Titandioxid (energirelaterade krav). Det föreslagna kravet är ett första utkast. Synpunkter på det föreslagna kravet och förslag på alternativa krav är välkomna. Vi har föreslagit energigränser för de traditionella sulfat- och kloridprocesserna i punkt a. Om du anser att andra, framväxande processer är relevanta, är du välkommen att kommentera detta också.

Remisswebbinarium

Datum och tid: fredag 9 december kl 10:00–11:15 CET

Plats: Webbinariet kommer att köras i Microsoft Teams.

Anmäl dig via e-post till Thor Hirsch senast torsdagen den 8 december kl 16:00 för att få en länk till webbinariet. E-post: th@svanemerket.no.

 

Dokument för nedladdning

Förslag till nya kriterier (svenska)
Förslag till nya kriterier (engelska)

Bakgrund till förslaget (svenska)
Bakgrund till förslaget (engelska)

Vem kan lämna kommentarer?
Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Svanenmärkning av Färger och lacker, version 4.0 kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?
Sänd in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller till remiss@svanen.se

Vid frågor, var god kontakta Hamid Ahmadi, produktspecialist på e-post: hamid.ahmadi@svanen.se eller telefon: 08-55 55 24 28.

Vad händer sedan?
Efter avslutad remissperiod kommer remissvaren sammanställas och utvärderas. Därefter kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till nationella nämnder innan slutligt beslut i den Nordiska Miljömärkningsnämnden.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas