English
Favoriter
 1. Remiss Leksaker 095

Remiss av förslag till reviderade kriterier

Leksaker

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Leksaker. Märkningen bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningsnämnderna och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser därför fram emot era synpunkter som ska skickas till Miljömärkning Sverige, senast den 10 september 2020 för att beaktas. 

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Vad har ändrats?

 • Ökad kontroll av provningar från leksaksdirektivet.
 • Uppdaterade och nya krav på kemikalier.
 • Krav för återvunnet och återanvänd material.
 • Fler krav på plastmaterial, t ex bioplast.
 • Nytt krav på reservdelar för vissa typer av leksaker.
 • Nya förpackningskrav.
 • Nytt krav på kontroll av leverantörer.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter

 • Formaldehyd i lim (krav O9): Kraven omfattar lim för att limma ihop leksaksdelar. Kravet har skärpts så att limmet får innehålla max 10 ppm formaldehyd.
 • Plast/gummi – Kvarvarande monomerer i polymeren (krav O20): Nytt krav.
 • Plast/gummi – Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) (krav O22): Nytt testningskrav för 24 st PAHs.
 • Skum – Formamid utsläpp (krav O24): Nytt krav.
 • Plast – Råvaror för biobaserade polymerer (krav O28): Nya krav på råvaror som används för biobaserade polymerer.
 • Textil – Syntetiska fibrer, fossilt ursprung (krav O42): Nytt krav på minst
  50 % återvunnet material.
 • Textil – Syntetiska fibrer, biobaserat ursprung (krav O43): Nya krav på råvaror som används för biobaserade polymerer.
 • Fyllningar - Andra förnybara råvaror, mikrobiell renhet (krav O49): Nya krav för testning av mikrobiell renhet av kärnor, ris, trä pellets etc., som används som fyllning.
 • Metall – Metallbeläggning (krav O56 och O57): Kraven skärps.
 • Papper/kartong – Tryckning och ytbehandling (krav O60, O61 och O62): Kraven skärps.
 • Reservdelar (krav O80): Nytt krav på att reservdelar måste erbjudas för vissa typer av leksaker.
 • Förpackning(krav O81, O83 och O84): Kraven är nya.
 • Leverantörskontroll (krav O88): Nytt krav på att licensinnehavaren årligen ska kontrollera och utvärdera leverantörerna.

Dokument för nedladdning

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Leksaker kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret nedan, per post eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist Ulf Eriksson
e-post: ulf.eriksson@svanen.se eller tfn 08-55 55 24 44.

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 10 september 2020.

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas