English
Favoriter
  1. Aktuella remisser

Aktuella remisser och svar

Med jämna mellanrum skärps kraven för Svanenmärkning. Förslag till nya kriterier skickas du ut till olika remissinstanser. Alla som vill kan kommentera förslaget. Här nedan hittar du alla aktuella remisser.

013 Bil, båt- och tågvårdsprodukter

031 Möbler och inredning

073 Utomhusmöbler, lek- och parkredskap