English
Favoriter
  1. Aktuella remisser och svar

Aktuella remisser och svar

Med jämna mellanrum skärps kraven för Svanenmärkning. Förslag till nya kriterier skickas du ut till olika remissinstanser. Alla som vill kan kommentera förslaget. Här nedan hittar du alla aktuella remisser.

Svanens kriterier

Läs kraven och hitta annan nyttig information om Svanens olika produktgrupper.

Kriterier