English
Favoriter
  1. Torka

Torka

Klimatförändringen handlar inte bara om att det blir varmare. På många platser kan antagligen förändringen av nederbördsmönstren bli ett större problem än uppvärmningen i sig.

När det blir varmare ökar avdunstningen från både mark- och vattenytor. Med mer vattenånga i luften blir det även mer nederbörd totalt. Men på en enskild plats är det tyvärr sällan som det blir balans mellan ökad avdunstning och ökad nederbörd. Ofta blir områden som redan är ganska torra ännu torrare, något som påverkar många av de tätast befolkade områdena på jorden. På platser som redan är regnrika kan det i stället leda till ännu mer regn, främst då i delar av tropikerna.

Även i Sverige påverkas nederbörden, framför allt sommartid. Vi kan räkna med att torra somrar blir ännu torrare och att ostadiga somrar med häftiga regn- eller åskskurar kan ge ännu mer regn och därmed ökad risk för översvämningar.

I flera av Svanens kriterier finns krav som direkt kan kopplas till klimatet, exempelvis användning av fossila bränslen eller energiförbrukning vid tillverkningen.