English
Favoriter
  1. Rädda världen lite grann varje dag

Rädda världen lite grann varje dag

Det är bråttom om vi ska rädda världen och minska vår belastning på miljö och klimat. Kemikalielarm, algblomning och översvämningar – vi ser redan idag effekterna av klimatförändringarna, både i Sverige och ute i världen. Vi måste kliva ur köp- och slängsamhället, välja rätt, använda rätt och bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Att välja Svanenmärkt är att dra sitt strå till stacken för att möta dessa stora utmaningar.

Svanen ställer tuffa krav

Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på produkter och tjänster med målet att det inte ska vara dyrare för konsumenten. Beroende på bransch så ser de lite annorlunda, men gemensamt för alla krav är att de gäller för produktens livscykel, från råvara till avfall. Man tar hänsyn till bland annat:

  • klimatpåverkan
  • kemikalier
  • biologisk mångfald
  • utsläpp till luften
  • vatten och mark
  • avfallshantering

Dessutom måste produkterna vara minst lika bra som icke-märkta produkter. Exempelvis måste tvättmedel tvätta rent vid låga temperaturer, möbler klara hårda hållbarhetstester och tonerkassetter hålla hög kvalitet.

För att få certifieringen måste man lämna in intyg, dokumentation samt omfattande tester från oberoende laboratorier. Svanen gör sedan ett kontrollbesök hos produktionen eller på anläggningen. Först om den uppfyller alla kriterier får den Svanenmärkas. I och med att kraven för Svanenmärkning hela tiden skärps, måste man licensera om produkten eller verksamheten. Det betyder att en märkning alltid är aktuell.

Licensinnehavarna ändrar sin produktion, gör om sina arbetsrutiner och byter ut ingredienser för att klara våra krav. Nu är det upp till dig att visa att du stödjer vårt arbete för en bättre miljö. Självklart kan inte Svanen ensam rädda världen. Men du, vi och våra licensinnehavare bidrar med det vi kan. För dina val, våra val och allas val gör faktiskt skillnad. Tack för att du är med och räddar världen lite grann varje dag!

 

Hållbart - Valbart

Kort beskrivning av Svanenmärkta produkter

Läs vidare
Svanenmärkets mål är att inte vara dyrare än andra produkter.