English
Favoriter
  1. Översvämning

Översvämningar

Ett varmare och förändrat klimat, och följderna av det är bland annat översvämningar. Många människor måste flytta från platser där det av olika anledningar inte längre går att leva. Det kan bli för varmt, eller för torrt, eller motsatsen – för mycket regn, vilket i sin tur kan göra det omöjligt att fortsätta odla mat eller ha boskap. Dessutom kommer de stigande havsnivåerna på sikt tvinga bort allt fler människor från kustområden, platser som idag ofta är tätt befolkade.

Oftast finns fler avgörande orsaker till att människor flyr från sina länder och hem, men klimatförändringarna och extrema väderhändelser kan vara det som bokstavligen får bägaren att rinna över. Brist på vatten och andra livsavgörande resurser kan även vara en avgörande orsak till konflikter.

FN:s flyktingorgan UNHCR beräknar att det till år 2050 kommer att finnas mellan 250 miljoner och en miljard människor som är på flykt på grund av klimatförändringarna.

Nisse