English
Favoriter
  1. Miljögifter

Miljögifter

Vårt samhälle orsakar att olika miljögifter kommer ut i naturen på flera sätt. Kemikalier sprids genom produktion av mat, kläder, elektronik, leksaker och mycket annat av det vi använder i våra liv. De direkta utsläppen från avlopp, skorstenar eller olyckor är ofta relativt lätta att åtgärda. De diffusa utsläppen däremot, kan vara svårare att komma åt. De kommer från produkter under hela deras livslängd, både när de används och även när de kasseras – om inte prylarna samlas in så att de kan återanvändas.

Spridningen av miljögifter riskerar att bli ett snabbt växande problem för både oss och kommande generationer, om vi inte ställer om till ett giftfritt samhälle.

Svanen ställer tuffa krav på skadliga kemikalier. Målet är att skapa en vardag som är bra för både miljön och för människors hälsa.