English
Favoriter
  1. Klimat

Klimat

Klimatfrågan är egentligenrätt enkel. Vi behöver "bara" sluta gräva up gamla fossila kolatomer i form av stenkol, olja och naturgas ur marken. Och dessutom se till att biomassan växer, främst genom att föhindra skövlingen av den tropiska regnskogen. Men trots alla varningsrapporter från forskare de sanste årtiondena fortsätter utsläppen av växthusgaser  att öka. 

Vi i Svergie har bra förutsättningar för att ställa om till ett helt fossilfritt samhälle. För att lyckas med det behöver vi satsa mer på förnybara energislag och även på fortsattenergieffektivisering.

I flera av Svanens kriterier finns krav som direkt kan kopplas till klimatet, exempelvis anvädning av fossila bränslen eller energiförbrukning vid tillverkning. Ju viktigare vi bedömer att klimataspekten är för en viss produktgrupp, desto strängare och mer omfattande krav ställer vi på det området.