English
Favoriter
  1. Klimat

Klimat

Så här får ni använda Svanenmärket

Nedan finner du versioner av Svanenmärket för nerladdning som du kan använda för Svanenmärkta varor, tjänster, trycksaker m.m. Läs först våra riktlinjer för att försäkra dig om att du använder Svanenmärket på rätt sätt. 

Svanenmärket används alltid tillsammans med ett giltigt licensnummer. För bäst synlighet rekommenderas att Svanenmärket placeras på produktens framsida och licensnummer på produktensbaksida. Alternativt kan både Svanenmärket och licensnumret placeras på produktens framsida.

Observera att filer behöver redigeras och kompletteras med licensnummer!

Riktlinjer för Svanenmärket

Riktlinjer gällande förpackningar för flytande livsmedel