English
Favoriter
  1. HÃ¥llbart - Valbart

HÃ¥llbart valbart

 

Hushåll- och toalettpapper

Hushålls- och toalettpapper som klarar Svanens krav består av fiber som kommer från hållbart skogsbruk och/eller returpapper. Tillverkningen ska ske med låga utsläpp, låg energiförbrukning och hårda krav på vilka kemikalier som får användas. Det får till exempel inte finnas parfym eller rengöringskemikalier i pappersprodukten, och tillsatser av lotion eller kosmetika måste i sig uppfylla Nordisk miljömärkning för kosmetika. Utöver det finns det krav på absorptionsförmåga, styrkan och våtstyrkan, beroende på typ av pappersprodukt.

Hygienprodukter

Svanenmärkta hygienprodukter, såsom blöjor, bindor, tamponger, amningskupor och inkontinensprodukter, måste uppfylla hårda krav när det gäller energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt kemikalieanvändning. Skogsråvaran ska delvis komma från certifierat skogsbruk och bomullsråvaran ska vara 100% ekologiskt odlad. Hygienprodukterna ska vara fria från farliga kemikalier, parfymer och färgämnen. Dessutom finns det funktions- och kvalitetskrav, som garanterar att de Svanenmärkta produkterna är lika effektiva som icke-märkta produkter.