Nordiska kriterier

Svanen utvecklar kriterier ur ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Ofta handlar det om att utveckla kriterier för produkter som används i stor mängd och av många människor. Läs mer om Svanens kriterieutveckling.