Sammanställning av remissvar

När nya kriterier godkänns av NMN, Nordiska Miljömärkningsnämnden, offentliggörs en sammanställning av de svar från de olika remissinstanserna. Dessa publiceras nedan:

2015 

 

2014

 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005