Stort intresse för att bygga Svanenmärkt

Intresset för att bygga med miljö i fokus har aldrig varit större. Men för att kunna ansöka om en Svanenmärkning behöver de ansökande byggföretagen hjälp från sina materialtillverkare.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelsperspektiv och:

  • Har låg energianvändning.
  • Uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter.
  • Säkrar en god innemiljö och låga emissioner.
  • Har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Licensinnehavaren måste också sätta ihop en lista med de byggmaterial, byggvaror och kemiska produkter som avses användas i byggprojektet. Listan kommer sedan granskas och måste godkännas av Svanen innan det första spadtaget kan tas.

Därför har vi lanserat Husproduktportalen för att underlätta ansökningsprocessen. Det är i portalen som licensinnehavarna och de ansökande företagen väljer ut de produkter som kommer att användas i byggprojektet och lägger till sin lista.

Genom att lägga till era produkter till portalen får ni en unik möjlighet att marknadsföra era produkter mot några av världens största byggföretag.

Materialtillverkare