Svanen

Den överordnade visionen för våra miljömärkningar är ett hållbart samhälle. När vi tar fram krav arbetar vi transparent. Vi konsulterar experter på området, frågar branschen om råd och tar in synpunkter från alla som är intresserade. På så sätt vill vi försäkra oss om att kraven blir så tuffa och så bra som möjligt.

Både Svanen och EU-Blomman är oberoende Typ 1-märkningar. Det betyder till exempel att vi har en oberoende utomstående organisation, den Nordiska Miljömärkningsnämnden, som beslutar i alla kriteriefrågor. Det betyder också att vi har ett livscykelperspektiv när vi ställer krav och tittar på hela produkten miljöpåverkan. Dessutom höjs kraven regelbundet.

Våra miljömärkningar baseras på:

  • Specifika, fastställda kriterier för olika produktgrupper
  • En öppenhet i arbetsprocesserna för alla intresserade
  • Vi ger bara licens till de varor och tjänster som ansöker om en licens och som därefter klarar våra krav
  • En licens som är godkänd i ett nordiskt land gäller också i övriga nordiska länder inom  miljömärkningen.

Svanen – det officiella nordiska miljömärket

Beslutet att införa Svanenmärkningen fattades av Nordiska Ministerrådet 1989. Syftet var att ge nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyllde stränga miljökrav. I dag finns närmare 60 produktgrupper och tusentals Svanenmärkta varor och tjänster på den svenska marknaden.

Läs mer om hur Svanen fungerar i "Frågor och Svar"

Svanen