EU-blomman

Den överordnade visionen för våra miljömärkningar är ett hållbart samhälle. När vi tar fram krav arbetar vi transparent. Vi konsulterar experter på området, frågar branschen om råd och tar in synpunkter från alla som är intresserade. På så sätt vill vi försäkra oss om att kraven blir så tuffa och så bra som möjligt.

Både Svanen och EU-Blomman är oberoende Typ 1-märkningar. Det betyder till exempel att vi har en oberoende utomstående organisation, den Nordiska Miljömärkingsnämnden, som besutar i alla kriteriefrågor. Det betyder också att vi har ett livscykeperspektiv när vi ställer krav och tittar på hela produkten miljöpåverkan. Dessutom höjs kraven regelbundet.

Våra miljömärkningar baseras på:

  • specifika, fastställda kriterier för olika produktgrupper
  • en öppenhet i arbetsprocesserna för alla intresserade
  • vi ger bara licens till de varor och tjänster som ansöker om en licens och som därefter klarar våra krav
  • en licens som är godkänd i ett nordiskt land gäller också i övriga nordiska länder inom  miljömärkningen.

EU-Blomman – ett europeiskt miljömärke

1992 beslutade EU-Kommissionen att starta ett gemensamt europeiskt miljömärke. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. EU-Blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Det är också ett Typ 1-miljömärke och kraven höjs kontinuerligt.

I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanens och EU-Blommans kriterieutveckling och som genomför kontroller samt utfärdar licenser. Den Svenska Miljömärkningsnämnden yttrar sig i frågor som rör både Svanen och EU-Blomman.

Läs mer om hur EU-blomman fungerar i våra "Frågor och svar"

EU-blomman