Bolagsstyrning

Miljömärkning Sverige AB följer svensk kod för bolagsstyrning. Koden är en del av ramverket för vår förvaltning. Syftet med koden är bland annat att skapa:

  • Förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarsfull roll i enlighet med givna ägardirektiv
  • En väl avvägd balans mellan ägare, styrelsen och ledningsgruppen
  • Största möjliga öppenhet och samverkan mellan ägare, målgrupper, kunder och samhället i övrigt.

Läs mer om svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer om statens ägarpolitik på regeringens hemsida

Rapporter och redovisningar

Bolagsordning

Styrelse, vd och revisor

Ersättningar