English
Favoriter
  1. Träffa Svanen i Almedalen

Träffa Svanen i Almedalen

Svanen tar återigen sikte mot Gotland och landar i Visby lagom till politikerveckan. I år arrangerar vi tre egna seminarier, samarrangerar två samt medverkar på flertalet andra. Ämnena variera mellan märkningsdjungeln, kvinnorna som tar makten på börsen och hur vi säkrar våra framtida hållbarhetsledare.

Våra egna seminarier är:

4 juli Hållbarista – den nya Nordiska konsumenten

Lär känna den nordiska konsumenten och de trender den lever med i ny rapport.  Röster från tongivande profiler som Vincent Stanley, Patagonia m fl. Vad behövs för att inspirera till en hållbar konsumtion? Vad är våra viktiga insikter?

4 juli Gröna märkningar – en djungel?

Egna gröna märken och kollektioner från klädkedjorna och Typ 1 märkningar som Svanen och EU-Blomman möter konsumenten i butik. Hjälper eller stjälper det gröna val?  Hur kan samhället vägleda konsumenter till en hållbar textilkonsumtion? Ny rapport från Svanen om konsumentmärkning i klädbranschen.

5 juli Kvinnorna vill vända upp och ner på börsen- där männen bestämmer

Kvinnorna vill vända upp och ner på börsen, visar ny undersökning.  Fem av tio kvinnor vill spara hållbart, men få gör det. Vad behövs för att fler ska gå från ord till handling? Vilket ansvar har finansmarknaden för en hållbar utveckling? Hur påverkas hållbarhetsarbetet av att männen styr börsen?

 

I samarbete med andra arrangerar vi också:

3 juli: Sökes omgående: kompetens att rädda världen

Hållbarhet har snabbt fått avgörande påverkan på samhället och med Agenda 2030 blev det ännu tydligare vad som krävs av Sverige. Men universitets- och högskoleutbildning hinner inte med och näringslivet får en allt viktigare roll för att överbrygga klyftan. Så vilken kompetens behöver unga få?

4 juli: Våga ställa krav på märkningar – är svenskar lika modiga som danskarna?

Den nya lagen om offentlig upphandling slår fast att offentlig sektor ska ställa krav på hållbarhet vid upphandling, och att upphandlare kan kräva miljö- och sociala hållbarhetsmärkta produkter och tjänster. Men används dessa möjligheter?