English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Heja på Kalla framför giftfri, klimatsmart tv

Ska ni samla familjen och vännerna framför tv:n för att kolla på skid-VM i Falun? Då är det skönt att veta att det finns Svanenmärkt tv från Samsung som inte innehåller hälsofarliga ämnen när ni hejar er hesa.

Var är värstingarna i en tv? Vi börjar med den externa strömkabeln som levereras med tv-apparaten. Där sätter Svanen stopp för hormon- och fortplantningsstörande ftalater som används som mjukgörare i plasten. Flamskyddsmedel som klassas som cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande är också förbjudna i såväl strömkabel som i tv:n. Dessa ämnen kan annars spridas lätt, då tv-apparater liksom all annan elektronik alstrar mycket damm.

– Med Svanenmärkt tv har du bättre koll på att ditt damm inte innehåller farliga ämnen. Det är skönt med tanke på att barn gärna leker nära golvet och dammet. Barns hud är tunn och extra känslig, liksom deras luftvägar som inte är färdigutvecklade, och barn bör skyddas från onödig exponering, säger Ove Jansson, miljömärkare på Svanen.

En Svanenmärkt tv är också klimatsmart. Svanen är den första miljömärkningen i världen som ställer krav på en minskning av utsläpp av växthusgaser som används vid tillverkning av LCD-skärmar. Svanen ställer krav på reningsutrustning av de potenta växthusgaserna kvävetrifluorid (NF3) och svavelhexafluorid (SF6) vars användning ökar kraftigt i industrin*.

– Vi skärper kontinuerligt kraven utifrån nya vetenskapliga rön så att konsumenter kan vara säkra på att de gör ett bra val för klimat, hälsa och miljö, säger Ove Jansson.

Samsung Electronics Nordic är först med att klara de nya tuffa kraven för tv. Både för apparater som säljs till konsument samt modeller som lämpar sig för företag som exempelvis hotell.

* Kvävetrifluorid används vid tillverkningen av skärmar till TV och datorer. Användningen har accelererat då den mycket kraftfulla växthusgasen har varit ett alternativ till gaser som regleras i Kyotoprotokollet. 2013 har kvävetrifluorid tagits med i Kyotoprotokollet bland de gaser som ska begränsas.