English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Tre kommuner först att anta utmaningen

Örebro, Eskilstuna och Malmö är först med att anta utmaningen från Sveriges ledande märkningar för miljö och social hållbarhet. Ambitionen är att år 2020 ska 50 % av alla upphandlade produkter i offentlig sektor vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar.

Sveriges mest välkända märkningar för miljö och social hållbarhet: Bra Miljöval, EU Ecolabel, Fairtrade, KRAV, MSC, Svanen och TCO Certified har gemensamt uppmanat kommuner, landsting och myndigheter att använda märkningarna, som är effektiva verktyg för ställa om till en modern upphandling. Det nya EU-direktivet om utvecklad lagstiftning för upphandling ger nya möjligheter att ta hänsyn till miljö och sociala aspekter när skattemedel hanteras. Offentlig upphandling omsätter uppskattningsvis 600 miljarder SEK årligen.

– Vi anser att det är hög tid för offentlig sektor att modernisera sin upphandling och bidra till att Sverige kan nå nationella miljö- och klimatmål och globala fattigdomsmål. Därför är det glädjande att vi fått positiv respons från Örebro, Eskilstuna och Malmö, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.

– Örebro kommun antar utmaningen. Det blir ett viktigt nästa steg i vårt arbete med upphandlingar, där vi redan har kommit långt med vår antagna Upphandlingspolicy och våra Riktlinjer för hållbar upphandling, säger Lennart Bondeson (KD), ansvarigt kommunalråd för klimatfrågor och näringslivsfrågor i Örebro kommun.

– Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå hållbarhetsmål och tredjepartscertifieringar är konkreta och effektiva verktyg som hjälper oss på vägen dit, säger Magnus Johansson (MP), kommunalråd Eskilstuna kommun.

– Självklart ska kommuner och landsting främja mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling. Därför är Malmös ambition att öka andelen certifierade produkter i kommunen. Moderna upphandlingar ställer hårda sociala och ekologiska krav, säger Lari Pitkä-Kangas, (MP) kommunalråd i Malmö stad.

Tredjepartscertifieringar för miljö och social hållbarhet står för en bredd av hållbarhetskrav, är tredjepartscertifierade, oberoende och erbjuder hög spårbarhet.

För kommentarer:
Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige 070-832 32 25,
Lennart Bondeson, kommunalråd Örebro kommun, 070-326 24 08,
Magnus Johansson, kommunalråd Eskilstuna kommun 070-086 65 24,
Lari Pitkä-Kangas (MP) kommunalråd Malmö stad, 0734-26 44 81.

För mer information:
Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90,
08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.