English
Favoriter
  1. Finalist nummer 2 – Johanna Törnqvist

Finalist nummer 2 – Johanna Törnqvist

Johanna Törnqvist tävlar med konstverket ”Precious Trash”. Hon bor i Gnesta utanför Stockholm och jobbar främst med mode, textiler, smycken och hantverk.

Precious TrashVad vill du ta upp/peka på med ditt konstverk?
Jag förädlar återanvända material och sätter samman dem med samma precision som haute couture för att belysa vår dagliga konsumtion. Med min konst vill jag sudda ut gränserna mellan hantverk, mode och folklore och ge ett nytt perspektiv på vad folklore är idag. I mitt verk har sopor blivit processade och förädlade till ett värdefullt material.  Med ”Precious Trash” vill jag visa att vi måste vårt sätt att tänka på hållbar konsumtion för att locka fler människor att förändra sina konsumtionsmönster.

Vilken teknik har du använt?
Mitt mål var att göra en klänning av mina egna sopor utan att den skulle bli ”trashy”. "Precious trash" är tillverkad av återvunnet material från en familjs konsumtion av kaffe och pasta under två månader. Jag vill visa hur man kan använda fula oädla material och göra dem till något värdefullt.

Johanna TörnqvistVarför är du med i Nordic Art Insight?
Hållbar konsumtion är viktigt för mig. Jag vill återanvända så mycket som möjligt och jag vill veta hur saker har tillverkats och de människor som tillverkat dem har fått en rättvis lön. Tanken med "Precious trash" var att visa på vår dagliga konsumtion och att man inte måste avstå från glamour för att rädda världen.

Vad gör du själv i din vardag för att leva mer hållbart?
Jag har alltid handlat kläder på second hand och gjort om dem. När jag flyttade från Stockholm ut på landet blev jag också mer medveten om hur man kan leva mer hållbart. Vi började äta mer ekologisk mat, vi återvinner och återanvänder våra sopor på en helt annan nivå istället för att konsumera mer. Jag arbetar också deltid som textillärare och det är viktigt för mig att prata med mina elever om hållbar konsumtion för att göra dem mer medvetna om hur kläder tillverkas nu, jämfört med förr.

Läs mer om Johannas konst på www.johannatornqvist.com