English
Favoriter
  1. Ordning och reda och gröna affärer hos Sydsvenska Städ

Ordning och reda och gröna affärer hos Sydsvenska Städ

Svanenmärkta städföretag och produkter har bidragit till en mer hållbar marknad och höjt miljömedvetande i branschen. Elsa Levinson och Fredrik Svärdell från Svanen berättar om en bransch som gör framsteg med tanke på hälsa och miljö på mässan Clean Service and Supply i Göteborg.

– Det är väldigt inspirerande att arbeta i den här branschen för det finns en stor vilja till miljöförbättringar och ett stort intresse från kunder. Att köpa in Svanenmärkta städtjänster och produkter har blivit ett sätt att stärka den egna verksamhetens miljöprofil, säger Elsa Levinson.

Ett av de första Svanenmärkta städföretagen är Sydsvenska städ. Företaget har 150 anställda  och huvudkontor  i Malmö och driftskontor i Helsingborg, Kristianstad och Sjöbo. Svanen medför fördelar internt och externt för Sydsvenska Städ, menar Stig Olsson.

– Vid både privata och offentliga upphandlingar har fokus ökat på miljöfrågor och då är Svanen en garant för ett ansvarsfullt miljötänkande både av kunder/inköpare och leverantörer av städtjänster, säger Stig Olsson.

Internt har Sydsvenska Städ haft nytta av Svanen då man till exempel kunnat spara in på drivmedel.    

– För att uppnå målet för drivmedelsförbrukningen använder vi nya fordon med effektiva och bränslesnåla motorer. Alla fordon är dessutom utrustade med utrustning för positionering med effektiv logistik som mål, vilket bidrar till effektiva och väl planerade transporter, säger Stig Olsson.

En annan besparing är bland städkemikalier. Ett Svanenmärkt städföretag använder miljömärkta rengöringsprodukter och doserar rätt.  Svanenmärkta rengöringsprodukter lever upp till krav på att vara effektiva och dryga, vilket ju också leder till att mängden förpackningar och därmed transporter minskar.  Arbetsmiljön blir bättre, då Svanen ställer krav på att de ämnen som ingår i produkterna vara de bästa på marknaden ur miljö- och  hälsosynpunkt och ämnen ska lätt  brytas ned i naturen.  Idag finns ett stort utbud av Svanenmärkta rengöringsmedel, 370 produkter. 

Till sist, menar Stig Olsson, leder  Svanenlicensen till att  det blir ordning och reda i företaget. Svanen kontrollerar med jämna mellanrum att företaget följer de krav man ställer i licensen genom så kallade efterkontrollbesök.  

Lyssna till Fredrik Svärdell och Elsa Levinson, torsdag 30 maj, kl 10.30 på Service and supply  

Läs mer http://www.serviceandsupply.se/

Läs mer om Svanens krav på städföretag

Läs mer om Svanenmärkta rengöringsprodukter: