English
Favoriter
  1. Nu bygger NCC sitt första Svanenmärkta hus

Nu bygger NCC sitt första Svanenmärkta hus

Hållbart byggande förstärks med ännu en stark aktör. Byggföretaget NCC har nu klarat Svanens krav för hus och bygger som första projekt hyresrätter i Ytterby, Kungälvs kommun.


Representanter från Svanen och NCC vid ett kontrollbesök tidigare i våras.
– Ett hus ska stå i hundra år så det är oerhört viktigt att bygga energieffektivt med sunda material som ger en god livskvalitet och medverkar till att vi når klimat- och miljömål. Det är glädjande att en så drivande aktör som NCC nu kan erbjuda Svanenmärkta flerbostadshus till kommuner såväl som privata beställare. Det behövs för att möta den efterfrågan som finns på nya bostäder. Återigen ser vi hur byggbolagen går i bräschen för ett hållbart byggande, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

Hustypen P303 är en helt ny produkt från NCC som håller hög kvalitet samtidigt som den är kostnadseffektiv med kort byggtid, vilket gör det lönsamt att bygga hyresrätter. De låga byggkostnaderna är möjliga tack vare en standardiserad byggprocess.

– Framtiden kommer att kräva miljöanpassade bostäder och byggtekniker, därför ställer vi om nu. Nästa steg är att alla våra småhus ska Svanenmärkas. I dag använder vi branschcertifieringen Miljöbyggnad som också ställer hårda miljökrav på småhus, men Svanen känner 96 % av svenska konsumenter till och därför är det rätt märkning för oss. Med Svanen blir våra miljöambitioner tydligare och mer kända för gemene man, säger Mattias Lundgren, vd på NCC Boende AB.

Läs mer om Svanens kriterier för hus

För kommentarer Svanen:

Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige
Tel: 070- 832 32 25.

För kommentarer NCC:

Mattias Lundgren, vd NCC Boende,
Tel: 08-585 517 65

Presstelefon NCC
Tel: 08-585 519 00.