English
Favoriter
  1. Jan Peter Berkvist ny styrelseledamot för Miljömärkning Sverige

Jan Peter Berkvist ny styrelseledamot för Miljömärkning Sverige

… Jan Peter Bergkvist, som vid Miljömärkning Sveriges årsstämma den 24 april valdes in i bolagets styrelse. Välkommen!

Jan Peter Bergkvist– Tack. Det är en blandning av stolthet och glädje att få vara del av en organisation som man har följt i många år, både som konsument av Svanenmärkta produkter men också mer professionellt.

Professionellt? På vilket sätt då?
– Jag var tidigare verksam inom hotellnäringen och var då delaktig i de första kriterierna för Svanenmärkta hotell som kom i slutet av 1990-talet. I egenskap av miljödirektör för Scandic , var jag senare även med i arbetet med att göra Scandic Sverige till världens första miljömärkta hotellkedja.

Vad hoppas du uträtta som styrelseledamot?
– Att se till att ägarens uppdrag uträttas på bästa sätt är naturligtvis det övergripande målet. Och det kan ske på många olika sätt, jag har alltid arbetat med hållbarhet ur ett helhetsperspektiv och är övertygad om att Svanen gynnas av att ytterligare utvecklas i den riktningen. Med en stor del av min verksamhet utanför Norden kan jag säkert bidra till att ytterligare stärka bilden av Svanen, som kanske världens främsta hållbarhetsmärkning. Då vi rör oss mot ett upplevelsesamhälle är jag övertygad om att min bakgrund inom mötes- och besöksnäringen kan vara till nytta för Svanen och dess utveckling mot fler miljömärka tjänster.

Hur ser du på miljömärkning?
– Jag har alltid tyckt att det är en enkel och smart väg att hjälpa människor bli en del av lösningen, snarare än att förbli en del av problemet.

Vad gör du annars?
– Jag hjälper ett antal företag och organisationer, främst inom besöksnäringen i Sverige och utomlands, med deras hållbarhetsarbete. Jag är också delaktig i swedish welcome, ett spännande projekt som syftar till att lyfta svensk besöksnäring ur både ett kvaliets- och hållbarhetsperspektiv och är aktiv i ett antal styrelser.