English
Favoriter
  1. Tage Rejmes ger gröna tvättar

Tage Rejmes ger gröna tvättar

Nu kan Linköpingsborna glädjas åt ännu snabbare och effektivare biltvätt – som dessutom klarar Svanens tuffa krav på rening och vattenåtervinning. Jämfört med tvätt på gatan renas utsläppen med 90%.

Svanens krav innebär att giftiga tungmetaller skiljs bort från avloppsvattnet istället för att de rinner ut i mark och sjö och leder till stora miljö- och hälsoproblem. Vi har tittat närmare på Tage Rejmes anläggning i Linköping. Jämfört med tvätt på gatan eller tvätt i en anläggning utan rening annat än oljeavskiljare, så sparar Tage Rejmes biltvätt in 0,4 kg bly, krom och nickel, 4 gram kadmium, 4 kg zink (beräknat på 37 000 tvättar/år).

– Tänk på sommarens badsjö och din egen hälsa, tvätta inte bilen hemma på gatan utan välj en biltvätt, säger Pehr Hård, ansvarig för biltvättar på Svanen.

Jan-Inge NAderssonTage Rejmes rustar upp sin tvätt i Linköping så att den även i fortsättningen ska klara Svanens krav, som höjs succesivt, en investering på 2,7 miljoner SEK.  Den nya tvättgatan från Washtec är 24 meter lång och mycket effektiv så varje tvätt tar 5-10 minuter. 80 % av vattnet kan återvinnas och renas.

– Svanen är för konsumenter ett välkänt märke som inger förtroende så nu satsar vi på ytterligare en biltvätt i Örebro, som vi vill ska klara Svanens krav, säger Jan-Inge Andersson, servicemarknadschef Tage Rejmes (på bilden).

Tage Rejmes koncern har tre Svanenmärkta tvättar: Linköping, Mjölby och Norrköping.

För mer information:
Jan-Inge Andersson, Tage Rejmes 013-20 35 65.

Pehr Hård, Svanen, 0730- 66 08 44.

Läs mer om Svanenmärkta biltvättar.