English
Favoriter
  1. Första Preemtvätten i Nyköping klar

Första Preemtvätten i Nyköping klar

Nu kan du tvätta bilen på ännu en Svanenmärkt biltvätt i Sverige, Nyköpings första. Det ger 90% renare utsläpp jämfört med tvätt på gatan. På så sätt sparar du på sommarens badsjö såväl som din egen hälsa.

Det är Preemstationen  i Nyköping, den som ligger strategiskt placerad i den mycket trafikerade rondellen, som bland annat förbinder E4:an med Skavsta flygplats.

Hos Niklas Eriksson och Mark Arwedsson föddes planerna på att etablera en miljömärkt biltvätt med tillhörande station och hamburgerrestaurang för fyra år sedan.

– Idag är människor engagerade i miljöfrågor och kan man välja ett alternativ som är bra för miljön så har man mycket att vinna på det. 6 av 10 kunder skulle välja en Svanenmärkt biltvätt om det fanns en nära (You Gov 2012). Så när vi såg att vi kunde miljömärka tvätten bestämde vi oss för det, säger Niklas Eriksson.

– På Preem är miljö en prioriterad fråga. Vi har ett starkt miljötänk, vi serverar t ex Fair Trade-märkt kaffe och erbjuder laddstolpar för elbilar, till exempel, säger Niklas Eriksson.

Svanen ställer krav på till exempel biltvättars vattenförbrukning, utsläpp och rening av alla de skadliga ämnen som lagras i smutsen på bilarna. Det är t ex tungmetaller som koppar, zink, bly, krom och nickel och kadmium och partiklar som du utsätter dig för när du tvättar själv. Svanenmärkta biltvättar minskar utsläppen av skadliga tungmetaller med 90 % jämför med tvätt utan fungerande rening. Vattenförbrukningen minimeras, ändå blir bilen lika ren som i en icke miljömärkt biltvätt.

– Det tog 2–3 månader att dokumentera och visa upp att vi klarar Svanens krav. Vi byggde ju en ny tvättanläggning så vi har ett avancerat reningsverk som ska klara de tuffa kraven för utsläpp av tungmetaller, säger Niklas Eriksson.