English
Favoriter
  1. Bli klimatsmart med nya fönster

Bli klimatsmart med nya fönster

Nu är våren här och många bostadsägare börjar fundera på att byta ut sina fönster. Att byta till energieffektiva fönster kan vara en mycket lönsam investering – bra för både plånbok och klimat.

Svanenmärkta fönster är klimatsmarta på flera sätt. Genom att de är väl isolerade minskar uppvärmningsbehovet för din bostad. De uppfyller även högt ställda krav på U-värde och g-värde. Det betyder att de inte läcker värme och att solljus släpps in, dock inte så mycket solvärme att det blir för varmt inomhus och man istället behöver kyla bostaden.

– En enskild villaägare kan varje år spara tusenlappar i uppvärmningskostnad om gamla fönster byts mot nya Svanenmärkta, säger Christina Sundqvist, miljöhandläggare på Miljömärkning Sverige.

Svanenmärkta fönster håller dessutom hög kvalitet och funktionstestas med avseende på bland annat täthet och formstabilitet. Svanen har också stränga krav på hälso- och miljöbelastande kemikalier, avfallshantering samt att träråvaran ska komma från certifierat skogsbruk.

Läs mer om Svanens fönsterkriterier.