English
Favoriter
  1. Veidekke bygger Svanenmärkt i Göteborg

Veidekke bygger Svanenmärkt i Göteborg

Letar du efter nytt boende? Ställer du höga krav på miljöhänsyn? Då har du nu möjlighet att välja ett Svanenmärkt boende. På söndag startar Veidekke försäljningen av 20 stycken nybyggda, Svanenmärkta lägenheter i Hildedal, 15 minuter från Göteborgs centrum.

Veidekke Hildedal– Vi tycker det är jättespännande att äntligen få inleda försäljningen av våra första Svanenmärkta hus i Västsverige. Västra Götalandsregionen är ju känd för att ställa miljökrav och vi tror att det också gäller för våra nya lägenhetsköpare, säger Fredrik Björnerud, Sälj- & Marknadsansvarig på Veidekke Bostad AB.

I bostadsrättsföreningen Äppelblom finns totalt 45 lägenheter, fördelade på två hus. Det ena huset, med 25 lägenheter säljstartade sommaren 2012 och nu är det alltså dags för nästa etapp. Inflyttningen i de två Svanenmärkta husen är beräknad till våren 2014.

Att husen är Svanenmärkta betyder bland annat att de är energisnåla, att materialvalen tar hänsyn till både miljö och hälsa. Till exempel har huset material- och kvalitetskontrollerats för att undvika inbyggda fuktskador under byggprocessen. Svanenmärkta hus har god ventilation och vi ställer stränga krav på hälso- och miljöfarliga ämnen i materialen.

– Ett Svanenmärkt hus är bra både för de boendes ekonomi och hälsa. Husen har låg energiförbrukning vilket ger låga uppvärmningskostnader. Dessutom har vi minimerat innehållet av ämnen med risker för hälsan, säger Sara Bergman, Nordiskt ansvarig för Svanenmärkta hus.

Veidekke Hildedal

Läs mer om Hildedal.

Läs mer om Svanenmärkta hus.